Overleg over parkdomein Groenenberg

Drie inwoners van Vlezenbeek en Lennik hebben vorige week samen gezeten met Natuurinvest, dat het evenement Harry Potter naar het kasteeldomein Groenenberg bracht. Natuurinvest is de ‘dienstverlener’ die (financiële) middelen genereert uit de natuur, m.a.w. die de natuur via diensten en producten vermarkt.

Hugo Schoukens bij RadioRand:

Hugo Schoukens, die in verband het grootscheepse en langdurige evenement rond Harry Potter, de kat de bel aanbond, en inwoner van Lennik Geert De Cuyper en inwoner van Vlezenbeek Hugo De Greef vroegen om het eenzijdig opgesteld beheerplan te wijzigen. Ze willen ook dat ‘alle’ belanghebbenden, zoals buurtbewoners, bezoekers, vrijwillige natuurbeheerders, natuurliefhebbers, daarbij betrokken worden.  

 Volgens de inwoners is het beheerplan onduidelijk. “Wij  vragen daarom meer specifiek een definitie van evenementen, aantal evenementen, aard van evenementen, activiteiten evenementenweide,  activiteiten volledig park (cfr. Breugeljaar), een definitie parkdomein versus natuurpark. Ook de bescherming natuur en biodiversiteit dienen gedetailleerd te worden. Het eigen beheerplan werd in het kader van  het Harry Potter-evenement niet nageleefd”, stelt Hugo Schoukens. “Natuurinvest is bereid na te denken over het proces/traject’ om in samenspraak met alle belanghebbenden het plan te bediscuteren om aldus tot een wijziging over te gaan.”

 “Wij wensen volgende betrokkenen vertegenwoordigd te zien tijdens de eerste meeting hieromtrent: gemeentebesturen (Lennik en Sint-Pieters-Leeuw en hun technische ambtenaren, Agentschap Natuur en Bos, Natuurinvest en de andere belanghebbenden zoals buurtbewoners,  bezoekers, vrijwilligers natuurbeheer, …. De rol van eenieder zal dan ook worden besproken.”

 “Natuurinvest wenst eerst nog een overleg te plannen om ‘het proces (de volgende stappen) te bepalen. Voor ons is dit proces reeds duidelijk en wij wensen nu reeds een eerste meeting begin december te plannen.”

“Wij verzoeken ook om evaluaties van het evenement, na één week activiteit, begin januari en na het evenement. Natuurinvest beloofde te bekijken hoe ze ons bij de volgende evaluaties kunnen betrekken. We maakten duidelijk dat de evaluatie/ beoordeling van het Harry Potter-evenement voor ons slechts één element is. Een evaluatie heeft trouwens slechts zin als eerst de toekomst van Groenenberg besproken is met duidelijkheid over het plan en het amendement”, aldus Hugo Schoukens.

 

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?