Overlast in en rond skatepark : gemeentebestuur grijpt in

Het gemeentebestuur van Opwijk blijft niet onverschillig bij de toenemende signalen over overlast op de parking van de Borchtsite en op het domein van Gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk.

Concreet gaat het hierbij onder meer om vandalisme, sluikstorten, vermeende drugshandel, hangjongeren die op speeltuigen voor kinderen zitten, geluidsoverlast door muziek, het met gierende banden en knallende uitlaten racen over de parking en het niet naleven van de coronarichtlijnen.

Deze feiten vinden voornamelijk na 21 uur plaats, het officiële sluitingsuur van het skatepark. Op verzoek van het gemeentebestuur patrouilleert de politie er heel wat weken meermaals per dag.

Het college van burgemeester en schepenen nam in zitting van maandag 10 augustus 2020 een aantal bijkomende maatregelen om de overlast in te dijken en hopelijk ongedaan te maken:

  • Het systematisch uitvoeren van identiteitscontroles bij alle jongeren die aanwezig zijn op de Borchtsite en andere plaatsen waar overlast wordt vastgesteld. Deze maatregel geldt al minstens tot en met 30 september 2020 en wordt indien nodig verlengd. (Burgemeestersbesluit d.d. 7 augustus 2020)
  • Het plaatsen van kabelgoten of rubberen matten - om het racen op de parking van de Borchtsite tegen te gaan. De toepasbaarheid wordt op dit moment onderzocht.
  • Het (her)sensibiliseren van de jongeren / jongvolwassenen / skaters over het naleven van de algemeen geldende afspraken met betrekking tot het skatepark en in het bijzonder rond het sluitingsuur en het verbod op sluikstorten.
  • Het opstarten van een Veiligheid Informatie Netwerk (VIN). Hiervoor worden nog deze maand de eerste stappen ondernomen.

"Het aangekondigde cameratoezicht liep ernstige vertraging op door een connectiviteitsprobleem bij de politiezone AMOW. Dat probleem werd zeer recent opgelost, zodat de praktische uitvoering binnen een redelijke termijn kan gebeuren", laat het gemeentebestuur weten. "De overlastproblematiek wordt permanent opgevolgd door de betrokken gemeentelijke diensten en de politiediensten. Wij wensen te benadrukken dat het om een kleine minderheid gaat die de overlast veroorzaakt. Het grootste deel van de aanwezigen houden zich wel aan de regels, waarvoor dank."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?