Overlast door vliegtuigen wordt onderzocht

De minister van mobiliteit heeft gereageerd op een motie van de gemeenteraad over het luchtverkeer boven de gemeente. Daarin werd het toegenomen aantal vliegtuigbewegingen aangekaart en werd een nieuwe landingsmethodiek (RNP approach) voorgesteld die de overlast zou kunnen beperken.

De vliegtuigen die Dilbeek passeren, gebruiken de landingsbanen 07L en 07R. Dat daar dit voorjaar meer dan gewoonlijk gebruik van gemaakt werd, is volgens de minister te wijten aan twee ‘golven’ van abnormaal hoge oostenwind eerder dit jaar. Het probleem is dus gekend.

Verleden jaar werd een audit besteld over de baankeuzes bij Belgacontrol. Tot dusver kon over dit voorstel nog geen politieke overeenstemming worden bereikt.

Wat de landingsmethodiek betreft, moet worden onderzocht wat mogelijk is. Momenteel wordt geland met sattelietnavigatie (de PBN procedure). Dat is internationaal verplicht en dus moet er onderzocht worden wat de andere mogelijkheden kunnen zijn.

Ook een nieuwe procedure voor het opstijgen, die voor minder geluidsoverlast aan de grond zorgt, door sneller een hogere hoogte te bereiken, wordt onderzocht. Er zou ook een gelijkaardige procedure kunnen ingevoerd worden voor de landingen, met name de Continuous Descent Operation. Voor de allereerste keer werd in het kader van dit ingewikkelde dossier een onafhankelijke effectstudie besteld bij een internationaal studiebureau.

Het Toekomstforum Halle-Vilvoorde volgt de situatie op en heeft de problematiek toegelicht en besproken op het Platform Luchthavenregio Vlaams-Brabant.

Het platform Luchthavenregio werkt momenteel aan de uitwerking van een memorandum voor de federale, gewestelijke en Europese verkiezingen in 2019, waarin ook concrete voorstellen zullen opgenomen worden met betrekking tot deze aspecten en deeloplossingen.

Archief

N-VA wil nieuwe aanvliegprocedure voor dalende vliegtuigen boven Dilbeek


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?