OVAM onderzoekt 3 Lennikse locaties op PFAS

Op 3 locaties in Lennik zijn er voorzorgsmaatregelen van kracht die de omwonenden van een mogelijke blootstelling aan PFAS moeten behoeden. De bewoners werden per brief ingelicht.

Poly- en perfluoralkylstoffen, afgekort PFAS, zijn chemische stoffen die via voeding en grondwater in ons lichaam kunnen belanden en die bij langdurige blootstelling mogelijk schadelijke effecten kunnen hebben op de gezondheid. De PFAS zijn aanwezig in vele industriële toepassingen zoals bijvoorbeeld brandblusschuim. OVAM duidt in Lennik 3 terreinen aan waar in het verleden PFAS-houdende schuimen gebruikt zouden kunnen zijn en waar het bezig is met een onderzoek.

Het gaat om volgende locaties:

    -de brandweerkazerne, Assesteenweg 244

    -de oude brandweerkazerne, Karel Keymolenstraat 4

    -het oefenterrein van de brandweer op de parking van WCD Den Bleek, Stationstraat 35

De Vlaamse overheid is momenteel bezig met deze sites te onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS. De mensen die in een straal van 100 meter rondom één van deze locaties wonen, ontvangen een brief in de bus met meer uitleg.

In een straal van 100 meter gelden maatregelen om blootstelling aan PFAS te vermijden. Deze maatregelen gelden op langere termijn tot er meer wetenschappelijke inzichten beschikbaar zijn.

In een zone van 100 meter rond de site (te rekenen vanaf de perceelsgrens):

  • Voor ouderen, kinderen tot 12 jaar, immuunverzwakte personen en vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn, of borstvoeding geven:

° Eet geen zelf geteelde groenten en zelf geteeld fruit

°Eet geen eieren van eigen kippen

                -Algemene bevolking: eet maximaal 1 ei per week van eigen kippen.

Meer info is te vinden op www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling .

Zie ook Badschuim

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?