Opwijk vormt twee woonuitbreidingsgebieden om naar open ruimte

Het gemeentebestuur van Opwijk wil twee van de drie resterende woonuitbreidingsgebieden definitief  herbestemmen naar open ruimte. Het gaat om de gebieden gekend als ‘Korruit’ en ‘Rubensveld’. 

  • Korruit is een binnengebied gelegen tussen Nieuwstraat en Kalkestraat. 
  • Rubensveld is gelegen langs Rubensveld en sluit aan op Leirekensroute.

Woonuitbreidingsgebieden zijn in 1977 aangeduid op het gewestplan met de bedoeling om te dienen voor toekomstige woonbehoeften. Enkel sociale huisvestingsmaatschappijen of groepswoningbouwprojecten kunnen zonder aantonen van een woonbehoefte een vergunning krijgen binnen de bestemming woonuitbreidingsgebied.

Het derde woonuitbreidingsgebied is gekend als ‘Meerweg’ en is een binnengebied langs Meerweg en Kapellebaan. Dit woonuitbreidingsgebied sluit aan bij het station van Opwijk. Omwille van de gunstige ligging van dit woonuitbreidingsgebied hebben we hier niet gekozen voor herbestemming naar open ruimte. Dit gebied willen we houden als strategische reserve om woonbehoeften op zeer lange termijn te kunnen invullen.

Rubensveld als signaalgebied

“Gelet op de veranderende visie omtrent het aansnijden van open ruimte en de vele mogelijkheden die er nog zijn binnen  de  woongebieden vinden we het niet meer opportuun om deze open ruimte ooit nog te laten ontwikkelen. Zo zorgen we binnen onze gemeente voor onze eigen bouwshift”, aldus Inez De Coninck. “Voor het  gebied  Rubensveld  werden  we  de  voorbije  jaren  geconfronteerd  met  aanvragen  tot  groepswoningbouw. Deze aanvragen hebben we telkens geweigerd, maar we willen nu een duidelijk signaal geven dat we dit gebied niet geschikt vinden om te bebouwen. Een deel van het gebied is immers aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig  gebied en is aldus ook aangeduid als signaalgebied vanuit de Vlaamse  Overheid.  
Signaalgebieden zijn gebieden die nog niet bebouwd zijn, maar wel een harde bestemming hebben (woonuitbreiding) en die een waterproblematiek kennen. Bovendien is het gebied niet aansluitend bij de kern of voorzieningen gelegen en is het een stukje open ruimte gelegen tussen de bebouwing van Bunderstraat en Leen ten Eken. Ook in de Bouwmeesterscan werd gesuggereerd om dit gebied open te houden.”

Eerste voorstel en inspraakmoment

Voor de herbestemming van beide woonuitbreidingsgebieden naar open ruimte is er een studiebureau aangeduid. De eerste  vergaderingen zijn achter de rug, weldra legt het bestuur een eerste  voorstel voor aan de inwoners en komt er een inspraakmoment.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?