Opvolging wijlen schepen Michel Bellemans is gekend

HALLE - De Halse CD&V-fractie laat weten dat de overleden Halse schepen Michel Bellemans zal opgevolgd worden door Christophe Merckx.

CD&V Halle is nog steeds in rouw naar aanleiding van het verlies van hun collega Michel Bellemans, die eind vorige maand de strijd tegen een slepende ziekte verloor. Omdat het Gemeentedecreet oplegt dat binnen de twee maanden na het overlijden van een schepen over diens opvolging moet worden beslist, kwam de fractie gisterenavond samen.

Binnen de lokale CD&V-afdeling wordt de opvolging van een schepen bepaald op basis van het aantal behaalde voorkeurstemmen bij de vorige verkiezingen. Vanuit dat principe komt de opvolging van schepen Michel Bellemans toe aan Dieuwertje Poté, die in 2012 het grootst aantal voorkeurstemmen behaalde na Michel Bellemans en die op heden fractieleider is in de gemeenteraad.

"Maar het was de uitdrukkelijke wens van wijlen schepen Michel Bellemans dat zijn opvolging zou gebeuren door een persoon die ononderbroken de schepenbevoegdheden van sport, patrimonium en onroerend erfgoed kan waarnemen, zulks tot aan het einde van deze legislatuur. Wijlen schepen Michel Bellemans wou daarmee de continuïteit van de dienstverlening en van het schepenambt garanderen.

Het Halse coalitieakkoord bepaalt dat Dieuwertje Poté vanaf 1 januari 2016 schepen wordt van financiën, jeugd, juridische zaken en onderwijs. Ingeval zij nu de vervanging van schepen Michel Bellemans op zich zou nemen, zouden tegen 1 januari 2016 die bevoegdheden moeten worden overgeheveld naar de volgende opvolger. Daarmee wordt dus manifest niet tegemoet gekomen aan de wens van onze voormalige schepen en daarmee is geen continuïteit gewaarborgd in de bevoegdheden en in het schepenambt."

"Om uitvoering te kunnen geven aan de wens van schepen Michel Bellemans en om het algemeen belang van de bevolking uit Halle, Lembeek en Buizingen te dienen, is Dieuwertje Poté bereid om wijlen schepen Michel Bellemans niet zelf te vervangen. Zij geeft de fakkel daarom door aan de volgende opvolger binnen de partij, raadslid Christophe Merckx. Christophe Merckx is sinds 1995 gemeenteraadslid en was tussen 1995 en 2000 reeds 6 jaar schepen van cultuur en jeugd. In de daarop volgende legislaturen was hij actief in de commissies patrimonium en vrije tijd en welzijn."

Dieuwertje Poté (foto onder) blijft tot het einde van het jaar gemeenteraadslid en fractieleider van CD&V en wordt vanaf 1 januari 2016 automatisch (want deze voordrachtsakte werd reeds in 2013 door de gemeenteraad goedgekeurd) schepen van financiën, jeugd, juridische zaken en onderwijs, materies waarin zij zich de afgelopen tweeëneenhalf jaar reeds grondig en diepgaand heeft ingewerkt.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?