Oppositie ziet nieuwbouw Chiro-lokalen Chiro Pepingen als enige lange termijn oplossing

Chiro Karreveld telt meer dan 200 leden en is hiermee de grootste jeugdvereniging uit Pepingen. Ze zijn gehuisvest in de oude gemeenteschoolgebouwen van Beert. Tijdens de gemeenteraad van 29 juni 2021 stelde de gemeente Pepingen Intercommunale Haviland aan als projectbeheerder voor de verbouwingswerken aan de Chirolokalen in de Schoolstraat.

Het budget voorziet voor de herstellingswerken aan het hoofdgebouw en de verbouwing van het bestaande materiaallokaal een bedrag van 105.000 €. Voor de vervanging van de verwarming wordt nog eens 12.100€  extra voorzien.

 De partijen CD&V, DVP en N-VA vinden deze uitgaven geen oplossing op lange termijn. De gebouwen in Beert zijn verouderd en de kosten zullen blijven stijgen. Deze lokalen voldoen niet meer om wekelijks meer dan honderd kinderen op te vangen.

Het is er onveilig om te spelen. Er zijn in en rond de lokalen onvoldoende speelmogelijkheden door de ontwikkelingen in de buurt wat de werking bemoeilijkt. De Chiroleiding wees al op de problematiek tijdens het cultuurdebat vóór de verkiezingen van 2018 en de mee-denkavond bij de opmaak van het meerjarenplan.

Nieuwbouw aan de Grasmeerstraat

De gemeenteraadsleden van CD&V, DVP en N-VA stelden daarom tijdens de gemeenteraad van 29 juni gezamenlijk een alternatief voor.

“Wij denken aan een nieuwbouw van jeugdlokalen op de vrije ruimte aan de Grasmeerstraat, achter de voetbalterreinen. De verouderde gebouwen in Beert kunnen verkocht worden. Met deze extra opbrengst bouwt men dan hedendaagse jeugdlokalen met nieuwe en duurzame technieken. Het project kan tot stand komen door een goede samenwerking tussen het gemeentebestuur en alle betrokkenen. Een goed concept-voorbeeld is Chirodroom in Munsterbilzen, ook gelegen naast de lokale voetbalploeg en -infrastructuur. Hier zijn de jeugdlokalen multifunctioneel gemaakt door bijvoorbeeld chirolokalen te combineren met het lokale jeugdhuis”, verduidelijken de partijen CD&V, DVP en N-VA.

 Toekomstperspectief

Een nieuwbouw op een andere locatie biedt de Chiro een ruimer toekomstperspectief. In de zomermaanden is er ook de mogelijkheid voor jeugdtoerisme of sportkampen wat een extra inkomst is voor alle verenigingen op de site.

 Open gesprek

“Wij willen ons voorstel graag bespreken met alle betrokkenen en nemen het initiatief om hen uit te nodigen voor een open gesprek in de komende weken”, aldus de gemeenteraadsleden van CD&V, DVP en N-VA.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?