Opnieuw schaapjes kijken

De tentoonstelling en prijskamp voor vleesschapen wordt dit jaar (na een onderbreking van 1 jaar wegens corona) terug gehouden op zondag 12 september 2021 vanaf 10 uur op het gemeentelijk sportcomplex naast het voetbalveld te Vollezele, met gratis toegang.

“Deze manifestatie werd voor het eerst ingericht in 1975 door de Vereniging van fokkers van vleesschapen in samenwerking met het toenmalig gemeentebestuur (vóór de fusie van de gemeente). Dat gemeentebestuur was zeer enthousiast omdat het een bijkomend aantrekkingspunt was voor de kermis. Het gemeentebestuur van Galmaarden heeft tot heden dit initiatief verder gesteund en verleent haar medewerking”, zeggen Marcel en Stefan Vanongeval.

“De vereniging van schapenhouders heeft destijds dit initiatief genomen om de kwaliteit van de schapen en het schapenvlees te verbeteren. 50 jaar geleden liet de kwaliteit veel te wensen over. Dit kwam tot uiting door veel te vet vlees met weinig ontwikkelde koteletten en schapenbouten”, gaan Marcel en Stefan Vanongeval verder.

De vereniging heeft getracht hierin verbetering te brengen door allerlei initiatieven. “Onder meer door een tentoonstelling en prijskamp te organiseren waar de fokkers en de toeschouwers inzicht kunnen verwerven door de dieren onderling te vergelijken. Een jury van deskundigen helpt hen hierbij. Dit vormt voor hen  een stimulans om de schapen nog verder te verbeteren”, aldus Marcel en Stefan Vanongeval.

Een dertigtal fokkers, komend uit alle hoeken van het land, stelt er hun beste schapen tentoon. De kwaliteit is dermate gestegen dat zelfs heel wat bezoekers uit Nederland komen, waarvan het Texelschaap oorspronkelijk vandaan komt.

Aangezien de schapen en de lammeren in kleine hokken tentoongesteld worden, kunnen deze van dichtbij betast en geaaid worden door de kinderen. Uiteraard gaat deze manifestatie door in open lucht.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?