Opnieuw illegale raveparty stopgezet in Sint-Pieters-Leeuw

Afgelopen vrijdagnacht werd opnieuw een illegale raveparty stopgezet. Zo vond twee weken eerder, op 21 juni eveneens op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw, een gelijkaardig evenement plaats.

Lees eerst : Politie stoot op raveparty

Dit maal kreeg de politiezone informatie van de naburige zone Rode dat er heel wat jongeren aanwezig waren in de Broekweg in Sint-Pieters-Leeuw. Van enkele passanten vernamen zij dat er een raveparty aan de gang was. Samen met de ploegen van de zone Rode begaven de  ploegen van Zennevallei zich ter plaatse.

"Er was opvallend veel beweging en veel jongeren van het Brusselse en omstreken kwamen nog toe. Volgens een eerste schatting waren er ongeveer 150 personen ter plaatse", laat de politie weten. "Eens op de plaats van de festiviteiten stoof het volk uit mekaar en werd de plaats ontruimd. Enkele jongeren werden geïdentificeerd en verklaarden zich verantwoordelijk. Het feest werd stopgezet en de stroomgroep werd bestuurlijk in beslag genomen."

Verder werd een GAS-pv opgesteld voor het houden van een evenement zonder toestemming. Drie processen-verbaal samenscholing werden opgesteld ten laste van de vermoedelijke organisatoren. Tijdens de interventie werd ook het voertuig van de politiezone Rode beklad. Ook hier werd proces-verbaal voor opgesteld. De verantwoordelijken ruimden het materiaal, alsook het afval op.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?