Oplossing voor Gooikse scholen en sportclubs (min 12-jarigen) ivm Vaccinatiecentrum Sportcentrum Koornmolen

De eerstelijnszone Pajottenland heeft het Sportcentrum Koornmolen aangeduid als vaccinatiecentrum, omdat het gebouw aan alle eisen (o.a. bereikbaarheid, parking, oppervlakte 1100 vierkante meter, ventilatie, temperatuur, sublokalen, …) voldoet. Vanaf zaterdag 13 februari 2021 moet het sportcentrum operationeel zijn als vaccinatiecentrum en wordt er proefgedraaid. Vanaf maandag 1 maart 2021 start dan de vaccinatieronde voor het grote publiek. Hierdoor kunnen de Gooikse scholen en sportclubs enkele maanden geen gebruik maken van Sportcentrum Koornmolen.

De gemeente heeft ondertussen overleg gepleegd met alle betrokken sportclubs en scholen. Gunther De Wilde, schepen van Sport: “Na heel wat puzzelwerk van onze Sportdienst en flexibiliteit van iedereen, zijn we tot een oplossing gekomen voor de scholen, voor de sportclubs die momenteel activiteiten voor min 12-jarigen organiseren in de sporthal en voor de sportkampen.”

Locaties voor min 12-jarigen

De scholen en enkele sportclubs kunnen vanaf maandag 8 februari terecht in de sporthal van Herne en/of in de Cultuurschuur GC De Cam. Er werd geopteerd om iedereen op slechts 2 locaties te huisvesten. Zo kan het kwalitatieve sportmateriaal vanuit het Gooikse sportcentrum verdeeld worden over deze locaties. Het nodige materiaal zal, in overleg met de leerkrachten en de trainers van de clubs, naar deze locaties gebracht worden, zodat er optimaal gesport kan worden.

Wegens dubbel gebruik op woensdagnamiddag, wijkt dansvereniging Dance-Inn uit naar het parochiecentrum van Pepingen, waar ze reeds een werking hebben.

De sportkampen van Sportigo tijdens de komende vakantieperiodes gaan sowieso door. Er wordt momenteel nog gezocht naar een geschikte locatie zoals een sportcentrum in de buurt. Hier zal eerstdaags duidelijkheid over zijn.

“Het is fijn dat iedereen zijn steentje wil bijdragen. Want het vraagt heel wat organisatie, zoals bijvoorbeeld een extra verplaatsing, … . We beseffen dat we veel vragen, maar dit is de enige oplossing om iedereen de kans te geven zich te laten vaccineren en samen het coronavirus te verslaan”, aldus Gunther De Wilde.

Locaties voor plus 12-jarigen

Ook de meeste clubs die actief zijn in het sportcentrum Koornmolen met een plus 12-jarigen en/of volwassenwerking werden intussen gecontacteerd . Momenteel ligt deze werking stil en veel clubs geven aan dat ze dit seizoen niet meer zullen opstarten en volop uitkijken naar het seizoen 2021-2022 in sportcentrum Koornmolen.

Mochten er toch versoepelingen komen tijdens de vaccinatieperiode, dan zal er gezocht worden naar geschikte alternatieven, in samenspraak met deze gebruikers.

“We hopen natuurlijk ook op de fair-play van de andere gemeenten uit de regio, zodat we bij een eventuele heropstart in eerste instantie alle Pajotse jeugdsporters een plaats kunnen geven in de omliggende sporthallen van Herne en Lennik.”

Gebruik parkings Koornmolen

“Tijdens de vaccinatieperiode moeten we maximaal inzetten op het gebruik van de Koornmolen als vaccinatiecentrum. Daarom zal parking 1 voorbehouden worden voor bezoekers van het vaccinatiecentrum. Parking 2 is toegankelijk voor medewerkers van het vaccinatiecentrum, voor het brengen en ophalen van de schoolkinderen van basisschool De Oester en voor atleten van AC Pajottenland en de Wielerschool. Het zal voor iedereen aanpassen zijn, maar wij geloven dat dit zal lukken. Dus alvast heel veel dank aan iedereen die dit mee mogelijk maakt”, besluit De Wilde.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?