Opfrissingswerken aan Kerkhof Vollezele zijn begonnen

VOLLZELE - Op het kerkhof van Vollezele zijn gemeentearbeiders begonnen met het verwijderen van de verweerde graven. De gemeente maakt van het kerkhof een groene verpozingszone. Een en ander is niet naar de zin van oppositiepartij N-VA, die op de gemeenteraad protesteerde.

Burgemeester Pierre Deneyer (CD&V) heeft het al enkele keren bijzonder moeilijk gehad met de aanhoudende kritiek van de oppositiepartij, maar toch wil hij de zaken niet polariseren. ‘We zijn altijd heel behoedzaam omgesprongen met deze gevoelige materie. Wij hebben onszelf in ieder geval niets te verwijten’, weerlegt de burgemeester.

Erfgoed

‘Het besluit om de grafzerken en gedenktekens te verwijderen is genomen op de gemeenteraad van 29 maart 2011 en sindsdien gebeurde alles onder begeleiding en volgens de regels van het Agentschap Onroerend erfgoed van de Vlaamse gemeenschap. Daarbij is altijd geijverd naar een behoud van grafzerken uit alle lagen van de bevolking. Het is onjuist dat we alleen voor notabelen of kasteelheren kozen, zoals de N-VA suggereert. Dat zijn populistische uitspraken. Na enkele Enkele plaatsbezoeken van Erfgoed aan het kerkhof van Vollezele werd er een inventaris van de aanwezige graven opgemaakt.  Die lijst en de bijhorende foto’s is overgemaakt aan de bevoegde dienst. Er liep tot oktober 2014 een openbaar onderzoek en aan ieder graf stond er een aankondiging. Wij lieten bewust de allerheiligdagen, de kerst- en nieuwjaarsperiode passeren voor we sommige zerken weg namen omdat we weten hoe gevoelig het allemaal ligt. De zerken die we nu verwijderen, zijn dikwijls naamloos en altijd verwaarloosd.’

Iets moois van maken

De burgemeester spreekt tegen dat de gemeente  er met de sloophamer zou door gaan.  ‘Het is altijd onze intentie geweest om er iets moois van te maken. Wat het exact moet worden, laat ik over aan mensen met de nodige knowhow. Ik garandeer wel dat het iets moois wordt en dat we zullen instaan voor het onderhoud.  Bovendien snap ik de logica van de N-VA niet altijd. Tijdens de gemeenteraad stemden ze tegen het eerste punt waarin de stopzetting van nieuwe begravingen rond de kerk van Vollezele werd gevraagd, maar bij het punt varia pleitte De Boeck dan weer voor het behoud van alle graven. Begrijpen wie kan.’

Oppositie

De Galmaardse N-VA blijft bij haar standpunt.  ‘Wij vinden dat de ontruiming getuigt van een gebrek aan respect voor de overledenen en hun families. Ook getuigt het van een gebrek aan respect voor het onroerend erfgoed in Vollezele. Het kerkhof van Vollezele getuigt namelijk van de eeuwenoude gewoonte om de doden omheen de kerk, te midden van de dorpskern, te begraven. Teven wijst de aanwezigheid van het kerkhof op het zeer lang doorleven van die gewoonte, vooral in kleine gemeenschappen en dat ondanks de wetgevingen van 1784 en 1804 die verplichten om begraafplaatsen buiten de woonkernen op te richten. De ontruiming van het kerkhof en het inrichten van een verpozingsruimte/groen perk, of hoe het ook noemt, doet bijgevolg afbreuk aan dit onroerend erfgoed. Daardoor verdwijnt de authentieke historische ziel van het kerkhof’,  zegt  gemeenteraadslid Jonas De Boeck

Verwaarloosde graven

‘Het gaat niet op om de graven eerst te laten verwaarlozen en dan de verwaarlozing als argument te gebruiken om ze te verwijderen. De essentie is dat het om erfgoed gaat . De gemeente had het kerkhof in de eerste plaats moeten onderhouden en desgevallend restaureren, in plaats van het te laten verkommeren en dan te slopen. Mocht men in de kelders van het gemeentehuis een beschadigd Rubens-schilderij terugvinden, gaat men dat schilderij dan ook weggooien?

Alles behouden

 N-VA Galmaarden kiest voor het behoud, herwaarderen en restaureren van de graven en graftekens, in plaats van het slopen ervan. Daartoe kon in overleg met alle betrokken actoren en met een ontwerper een beheersplan opgesteld worden, waardoor de gemeente tot 80% aan subsidies hiervoor zou kunnen krijgen.

Klacht

“Ik heb klacht ingediend omdat de gemeente al tot ontruiming wou overgaan ondanks de hangende voorlopige beschermingsprocedure, waardoor het kerkhof onherstelbaar zou beschadigd worden. Bovendien besloot het schepencollege op 01/12/2014 18 graven minder te behouden dan het aantal dat werd opgenomen in het voorlopig beschermingsbesluit van minister-president Geert Bourgeois, minister van onroerend erfgoed. Het risico bestond dus dat deze 18 graven ook zouden verwijderd worden door de gemeente, ondanks de voorlopige bescherming ervan.  Als gevolg van mijn klacht heeft de gemeente  aan onroerend erfgoed laten weten dat geen enkel van de in het voorlopig beschermingsbesluit opgenomen graven zullen verwijderd worden, dus ook niet de betreffende 18 bijkomende graven. Gelet op het feit dat de gemeente aldus alle in het voorlopig beschermingsbesluit opgenomen graven zal behouden, heeft de gouverneur beslist om niet schorsend op te treden”, zegt De Boeck.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?