Openluchtzwembad van Huizingen sluit ondanks groot protest

De provincieraad van Vlaams-Brabant besliste om het openluchtzwembad in het Provinciedomein van Huizingen met onmiddellijke ingang te sluiten. De oppositie had de afgelopen dagen heel wat kritiek op de sluitingsplannen.

"Doorheen de jaren hebben we altijd geïnvesteerd in onze drie openluchtbaden. Maar vandaag valt dit niet langer te verantwoorden gezien de stijgende kosten voor energie, water en lonen en de nodige renovaties.”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de provinciedomeinen. “In het Provinciedomein Huizingen is de situatie het meest nijpend omdat de huidige technische installaties niet meer werken. De provincieraad besliste dan ook om het zwembad van Provinciedomein Huizingen te sluiten.”

Openluchtzwembad Huizingen gaat dicht   

Het openluchtzwembad van het provinciedomein in Huizingen (Beersel) dateert van 1948. Het werd grondig gerenoveerd in 1997. "Vandaag is de technische installatie niet meer operationeel. Door de schaarste aan vervangonderdelen is een herstel van de huidige technische installaties onmogelijk.De zwembaden kampen ook met andere uitdagingen. De sterk stijgende energieprijzen, de moeilijke zoektocht naar tijdelijke redders voor elk zomerseizoen, de organisatie van de publieksveiligheid en de veranderde duurzaamheidsprincipes rond water- en energiegebruik maken een maatschappelijk verantwoorde uitbating zo goed als onmogelijk", laat het provinciebestuur weten.

Onderzoek naar alle alternatieven waterrecreatie in domeinen

Ook de zwembaden in Kessel-Lo en De Halve Maan te Diest zijn volgens het bestuur fel verouderd. "Structurele defecten en een redderstekort zullen waarschijnlijk op korte termijn de verdere werking hypothekeren. De fel stijgende energiekost brengt de huidige uitbating ook verder uit evenwicht", klinkt het.

"Maar we hebben geluisterd naar de gemeentebesturen en bezoekers en gaan alle alternatieven onderzoeken om de vraag naar waterrecreatie op de provinciedomeinen blijvend op te nemen. Bij deze onderzoeken worden verschillende alternatieven, zoals renovatie, vernieuwbouw, zwemvijvers en speelwater, getoetst aan principes van recreatieve meerwaarde, duurzaamheid, ecologische uitgangspunten, financiële en personeelsmatige consequenties, veiligheid en energie-efficiëntie. Tijdens deze onderzoeken zullen we constructief overleg plegen met de lokale besturen", besluit gedeputeerde Ann Schevenels.

Tegen de sluitingsplannen ontstond de afgelopen dagen heel wat protest van de oppositiepartijen:

Groen Vlaams-Brabant protesteert tegen sluiting openluchtzwembaden

Openluchtzwembad moet plaatsmaken voor duurzame waterrecreatie

Groen stelt zich vragen bij de sluiting van het openluchtzwembad in Huizingen

Ook Vooruit kant zich tegen sluiting openluchtzwembad Huizingen

UPDATE : Groen laat weten voorzichtig tevreden te zijn dat de deputatie van Vlaams-Brabant de verenigde oppositie van de provincieraad van Vlaams-Brabant heeft gevolgd en voorlopig afziet van de sluiting van de zwembaden in Kessel-Lo en Diest.

"Het zwembad van Huizingen gaat wel onmiddellijk dicht, maar de alternatieven voor het huidige zwemwater -renovatie, vernieuwbouw, speelplekken, zwemvijvers, ...- zullen het onderwerp zijn van een studie die zal voorgelegd worden aan de provincieraad. Hetzelfde geldt voor de zwembaden van Kessel-Lo en Diest.

Het debat over de 'heroriëntering van de waterrecreatie in de provinciedomeinen' zal dus nog even voortduren en, hopen we, de volgende weken en maanden een eerlijkere kans krijgen", klinkt het.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?