Open Monumentendagen in Anderlecht op 17 en 18 september

ANDERLECHT - De dienst Monumenten en Landschappen dit weekend de Open Monumentendagen in Anderlecht. Dit is een uitstekende gelegenheid om tal van prachtige plekjes voor het eerst, of opnieuw, te ontdekken. 

Deze editie van de Open Monumentendagen staat in het teken van de begrippen"Restauratie" en "Conservatie". Het is overigens een unieke kans om een kijkje te nemen achter de schermen van de restauratiewerken aan de Collegiale Sint-Pieter-en-Guido en ruimtes te bezoeken die bezoekers normaal niet te zien krijgen.

De huidige restauratiewerken werden gestart in 1992 en staan onder leiding vanarchitectenbureau Georges Piron. In een eerste fase (1994-1997) werd de torengerestaureerd en de fundering verstevigd. Gedurende de tweede fase, die begon in 2000 en nog bezig is, wordt het dakwerk en het gebinte onder handen genomen, maar ook het parementwerk aan binnen- en buitenkant van het koor en de ramen krijgen een opknapbeurt.

Verder reinigde het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) verschillende beelden, schilderijen en een hoog-reliëf.Dankzij deze uitzonderlijke rondleiding in het weekend kunt u, vanuit het oogpunt van de restaurateurs, kennismaken met dit bijzondere gebouw en krijgt u de kans om het koor te betreden en er de glas-in-loodramen van dichtbij te bewonderen. Ook de dakverdieping, die normaal gesloten blijft voor het publiek, kan worden bekeken en we kunnen u verzekeren dat het dakgebinte ronduit schitterend is.Dit evenement wordt georganiseerd door de dienst Monumenten en Landschappen van degemeente Anderlecht, in samenwerking met het architectenbureau Georges Piron en dekerkfabriek van de Collegiale Sint-Pieter-en-Guido.

Inlichtingen: Rondleidingen op zaterdag 17/09 om 15u en op zondag 18/09 om 13u30, Dapperheidsplein (Metro Sint-Guido). Reserveren is nodig en kan op 02 526 83 30 of via monumenten@anderlecht.irisnet.be. De collegiale is open voor het publiek, op zaterdag van 14u tot 18u en op zondag van 12u tot 15u. 

Op ontdekking in het begijnhof van AnderlechtDe eerste begijnhoven dateren uit het einde van de 12de eeuw. Vele vrouwen wilden er samen hun geloof belijden, zonder dat ze hiervoor in het klooster moesten gaan. Het eerder kleine begijnhof van Anderlecht bood plaats aan acht bewoonsters. Het werd gesticht in 1252, heropgebouwd in 1634 en opnieuw gedeeltelijk eropgebouwd, na een brand, in 1736. Het begijnhof bleef nog in gebruik tot aan de Franse Revolutie. Nadien werden de gebouwen gebruikt als kantoor van een organisatie voor welzijnswerk en later als slaapplaats voor arme vrouwen.

Rond 1928 moesten de twee huizen echter gesloten worden, omdat zij in bijzonder slechte staat verkeerden. In 1930 werd, door toedoen van de Anderlechtse historicus Daniel Van Damme, het begijnhof dan weer ingericht als volksmuseum. In 1967 ging het begijnhof opnieuw dicht voor het publiek, maar in 1974 zouden er gedurende vijf jaar restauratiewerken worden uitgevoerd. De daken werden opgeknapt, de muren en kruisvensters gerestaureerd, net als het interieur. Vanaf 1987 nam het Museum van het Anderlechtse leven er zijn intrek. De huisjes met de kleine kamertjes en lage plafonds vertonen nog sporen uit de 15de eeuw, zoals de pleisterklei gemaakt van klei en gehakt stro die de stijlen van het vakwerk vult.Inlichtingen:

Rondleiding op zaterdag en zondag om 11u en 15u in het Nederlands, om 10u en 14u in het Frans (16u in het Engels en 17u in het Italiaans). Deze bezoeken worden vooraf gegaan door de filmvoorstelling "All om all". Dit werk van Silvana Panciera gaat over de geschiedenis van begijnhoven in Europa. Filmvoorstelling en start bezoeken: Molièrezaal, d'Aumalestraat 2 in Anderlecht. 

In het kader van de Open Monumentendagen kunnen ook de volgende plaatsen in Anderlecht worden bezocht:

– De slachthuizen en de markt van AnderlechtRopsy Chaudronstraat 24, Zaterdag en zondag van 10u tot 14u30

– Curo-Hall: Huis van de Sociale Cohesie in Anderlecht (vroegere school Marius Renard)IRopsy Chaudronstraat 7, Zaterdag en zondag van 10u tot 18u

– LuizenmolenVlindersstaat, Zondag van 10u tot 18u

– Restaurant: La Grande Écluse

Poincarrélaan 77, Zaterdag en zondag van 10u tot 18u


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?