Ook in onze regio dreigen overstromingen

Door de aanhoudende regen staan de waterlopen in onze regio al heel hoog. Er liepen al meerdere weides onder water. Deze toestand zal wellicht nog verergeren omdat er nog meer regen wordt voorspeld. Beelden van wateroverlast zijn welkom op info@persinfo.org.

Lees verder onder de foto's

In Gaasbeek zet de brandweer een grote pomp in om beekwater dat wordt opgehouden door een brugdek verder te pompen. Daarvoor wordt een debietpomp van de post Zaventem in gezet. Vroeger kan hiervoor de civiele bescherming van Liedekerke ingezet worden. In de Molenbeek aan het wachtbekken is een schot naar beneden gelaten om beekwater af te leiden. Op die manier proberen de brandweerlieden te voorkomen dat de woning (Ex Café Schuifaf) onder water loopt zoals jaren geleden.

De Steenstraat in Sint-Martens-Lennik is al zeker tot morgen afgesloten voor alle verkeer. Om verdere overlast te vermijden wordt er momenteel een dam gebouwd.

In Beert staat een stuk van de Eikstraat onder water.

In Gooik kunnen er nog tot vanavond 19 uur zandzakjes afgehaald worden aan het recyclagepark. "De brandweer legt er een dam met zandzakjes om de Letterbeekstraat te beschermen. Ook zijn er problemen aan het kruispunt Heerbeen/Kapelstraat", zegt burgemeester Michel Doomst.

Ook Sint-Pieters-Leeuw neemt preventieve maatregelen rond mogelijke wateroverlast. Er worden zandzakjes ter beschikking gesteld van de inwoners. Wie wenst, kan vandaag tot 18.30 uur per gezin 10 zandzakjes afhalen bij de technische uitvoeringsdiensten aan de Brabantpoort langs de Pepingensesteenweg. "Vanavond kregen we nog geen meldingen van wateroverlast. We delen de zakken zand preventief uit omdat de waterstanden hoog zijn en men heel wat regen voorspelt in Wallonië. Vooral via de Zenne kan dit parten spelen in bijvoorbeeld Ruisbroek. En voor het geval de hevige regenval toch ietsje noordelijker valt, want dan zijn wij in het uiterste zuiden van Vlaanderen natuurlijk als eerste aan de beurt", verduidelijkt burgemeester Jan Desmeth.

 In Herne zijn er op dit moment lokaal kleine problemen maar zonder schade. De Nattendries en Boesmolen zijn gesloten. "We hebben de VMM gebeld én in een spaarbekken wordt water opgevangen. We verwachten dat dat voldoende is", zegt burgemeester Kris Poelaert.

Halle

Burgemeester.Marc Snoeck: "Voorlopig heb ik nog geen berichten binnengekregen van wateroverlast in Halle. Er stelt zich enkel een probleem in de de Hoge Mierstraat, waar de tunnel onder de spoorweg is afgezet omdat de waterslikkers door modder verstopt zijn.  Er is ook vrij hoge waterstand in de Groebegracht, maar tot op heden zonder gevaar voor de woningen in de Poststraat en de Victor Baetensstraat. De Groebegracht is wel uit haar oevers getreden ter hoogte van de Grote Weide.  Maar dit gebied is een natuurlijk bufferbekken voor de Groebegracht.  In de zeer nabije toekomst wordt dit in samenwerking met de provincie Vlaams Brabant trouwens nog verder verbeterd. De Zenne kent op dit moment nog een vrij lage waterstand zodat de Groebegracht nog vrij kan uitstromen ter hoogte van het Zenneterras in het Elisabethpark.

 Ik heb deze namiddag wel de opdracht reeds gegeven om de handelaars van de Basiliekstraat te verwittigen om preventief hun waterschotten en zandzakjes te plaatsen."

 

Bel niet naar 112 voor wateroverlast

De FOD Binnenlandse Zaken heeft tijdelijk het nummer 1722. Voor storm- en waterschade waarvoor je bijstand van de brandweer nodig hebt kan je een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of het nummer 1722 bellen. Bel enkel 112 voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?