Ook Gooik doet mee aan de Week van de Duurzame Gemeente

De gemeente Gooik doet, zoals 111 andere gemeenten, ook dit jaar weer mee aan de Week van de Duurzame gemeente (18 tot 25 september).

Tijdens deze week worden de 17 SDG’s (Sustainable Development Goals - Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen), die een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet, terug op koers richting duurzaamheid te plaatsen, extra in de kijker gezet.

Jaarthema ‘Laat niemand achter’

Dit jaar draait het om het thema ‘Laat niemand achter’. Belangrijke acties hierbij zijn het uitroeien van armoede, een einde maken aan discriminatie en uitsluiting en verzekeren dat ook de meest kwetsbare groepen in onze samenleving mee kunnen genieten van sociale, economische en ecologische duurzame vooruitgang.

Duurzame acties in Gooik

Burgemeester Simon De Boeck: “Gooik is sinds 2019 een Duurzame Gemeente. We proberen de 17 globale doelstellingen uit het charter Duurzame Gemeente dagelijks in de praktijk om te zetten. Dat doen we door bijvoorbeeld in te zetten op digitalisering waar het kan met onze website en het evenementenloket Eagle be, hebben we ons herbruikbare materiaal te koop aangeboden, vergroenen we de komende jaren alle begraafplaatsen, … Maar we proberen ook onze inwoners en scholen duurzame gewoonten aan te leren. Zo zijn we recent gestart met een Fietsbieb voor het ontlenen van tweedehands kinderfietsen, hebben heel wat inwoners een mooie bloemenakker gezaaid met de gratis zakjes bloemenzaad, …  .”

Herman Anthoons, schepen van Duurzaamheid, vertelt ook dat het jaarthema ‘Laat niemand achter’ in Gooik al concreet gemaakt wordt: “ De chauffeurs van de Mindermobielencentrale zorgen dat mensen die zich niet vlot kunnen verplaatsen toch in het ziekenhuis, bij de dokter, in het Vaccinatiecentrum geraken, in het dorpsrestaurant kunnen senioren genieten van een gezonde en goedkope maaltijd, in gezelschap, we hebben buddy’s die de nieuwe inwoners begeleiden in onze gemeente, onze vacatures staan open voor iedereen, … .”

Week van de Duurzame gemeente in Gooik

Tijdens de Week van de Duurzame Gemeente zet de Bibliotheek van Gooik boeken, films, … rond de thema’s Duurzaamheid en Armoede in de kijker. Ook de SDG-vlag zal de hele week wapperen aan het gemeentehuis. Maar het hoogtepunt van de Week van de Duurzame Gemeente valt tijdens de Jaarmarkt op zaterdag 24 september. De gemeente zal aanwezig zijn met een standje. Hier kunnen bezoekers meer info krijgen over duurzame acties in Gooik, ontdekken ze Wist-je-datjes rond het klimaat, … Ook de Jaarmarkt zelf is duurzaam: er zijn fietsstallingen, er zijn standjes aanwezig die inzetten op de SDG’s bv. rond goede gezondheid, …

Week van de Duurzame Gemeente

De Week van de Duurzame Gemeente is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), met de steun van de Vlaamse Overheid en van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de federale overheid. De Vlaamse campagneweek kadert in de globale ACT4SDGS campagne van de Verenigde Naties. Meer info op www.duurzamegemeente.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?