Oogstfeest Landelijke Gilde Gooik - een stukje geschiedenis

GOOIK - In 1986 organiseerde de Landelijke gilde in samenwerking met KVLV met succes een ’Calomeerschfeest’ op de hoeve van haar toenmalige voorzitter Jozef Devoghel.  Twee jaar later in 1988 had op dezelfde hoeve een oogstfeest plaats. Ditmaal werd door onze gilde beroep gedaan op de plaatselijke rijvereniging ‘De Lustige Pajottenlanders’. Dit was het begin van een jarenlange succesrijke samenwerking op deze vaste stek.

In 1996 kon het feest niet meer doorgaan op de hoeve en er werd uitgekeken naar een nieuwe locatie. Dank zij het gemeentebestuur kon uitgeweken worden naar ‘De Cam’. Deze historische oude hoeve werd door de gemeente aangekocht, gerenoveerd en ingericht tot gemeentelijk centrum. Bij het optreden van ‘Mama’s Jasje’ bleek ‘De Cam’ wel veel te klein.

Atletiekplein

Na ettelijke edities op de hoeve Devoghel werd dus overgestapt naar ‘De Cam’ als locatie om enkele jaren later te landen op het atletiekplein. Dit terrein van meer dan ½ ha, eigendom van het OCMW, bood heel wat mogelijkheden. Er werd geopteerd voor een grote tent zodat bij regen en onweer het grootste gedeelte van het programma toch kon plaats hebben.

Naast de rijvereniging van Gooik voor het bemannen van de toog werd ook beroep op de rijvereniging van Kester-Pepingen om het restauratie voor hun rekening te nemen. Zo konden de oogstfeesten beschikken over een honderdtal medewerkers om het steeds maar groeiende aantal bezoekers de baas te kunnen.

De koppeling van het oogstfeest aan de Hamertjesworp hielp mee zorgen voor het succes. Ook het feit dat steeds vaker bekende vedetten en attracties werden gecontracteerd was zeker van aard om de aantrekkingskracht van het feest te verhogen.

‘Dorp in de kijker’

Hoe moeilijk het soms ook mocht zijn, steeds is de landelijke Gilde er in geslaagd zonder inkomprijs te blijven werken behalve in het jaar 2000. In dat jaar vierden de Landelijke Gilden van Gooik en Oetingen, in samenwerking met de Centrale der Landelijke Gilden uit Leuven het ‘dorp in de kijker’. Met dit initiatief worden de lokale afdelingen aangemoedigd om voor de leden en de dorpsbewoners  de eigenheid van hun dorp in de kijker te zetten, te bewaren en/of te herontdekken en om hun dorpsleven aan de buitenwereld te tonen. Reeds vanaf midden 1999 worden er gesprekken gevoerd en plannen gesmeed. De medewerking van de Landelijke Gilden Nationaal en van de gemeente was zeer belangrijk en uiterst welkom bij deze organisatie.

Urbanus

Het fameuze programma en daarmee samengaand de begroting was zo gestegen dat beslist werd om 100 Belgische frank inkom te vragen. Het programma met o.a. Urbanus was dan ook navenant. En het bezoekersaantal overtrof de 3000 man.   Op het programma werd  een stukje ‘oogst’ uit het verleden ten beste gegeven onder de vorm van pikken met de hand en met een maaimachine, schoven binden en stuiken. Er waren ook verschillende paardenspannen die de pikbinder, de breker en de ploeg voorttrokken. Er was zelfs een driespan met koeien die het veld bewerkten met een houten eg. Eigenlijk was het een grote eer die onze gemeente en onze afdelingen te beurt viel. Er werden doorheen het jaar 2000 talrijke initiatieven uitgewerkt als ‘kunst op het platteland’, boerengolf, een dorpsspel en een oogstfeest zoals we er in Gooik nog geen hadden gezien. Het werd een indrukwekkend feest met de nadruk op de graanoogst op grootvaders wijze met een sterk gewaardeerde inbreng van ‘De Pikkeling’ uit de Faluintjesstreek die op dit domein een aanzienlijke reputatie hebben uitgebouwd.

Er werd gedorst op de meest diverse manieren van vlegeldorsen tot en met de grootste dorsmachines die bestonden voor dat de pikdorser zijn intrede deed en op enkele jaren tijd de graanvelden veroverden. Ook werden vaak demonstraties van oude ambachten getoond en dikwijls ook kwamen ruiters met paardendressuur en andere kunsten het publiek vermaken.

Leefbaarheid van het Platteland bevorderen

Wat bezielt de mensen van de Landelijke Gilde van Gooik om hardnekkig die zware  organisatie elk jaar opnieuw aan te pakken? Wel, zo’n oogstfeest is eigenlijk op het lijf van de Landelijke gilde geschreven.  Een voorname doelstelling van onze de organisatie is namelijk de leefbaarheid van het Platteland te bevorderen en ook aan de jeugd te tonen hoe het er vroeger aan toe ging.  Naast de aandacht voor oude gebruiken werd ook op geen moeite gezien om oude kapellen en kruis-lieve-heren te restaureren. Respect voor erfgoed in zijn verschillende vormen dus.

Dit jaar heeft de Gooikse gilde opnieuw voor een uniek programma gezorgd. Er is echt op geen geld of moeite gezien om de meest kritische bezoeker te verwennen. Nog steeds wordt geen toegang gevraagd en moet alles betaald worden met de winst op spijzen en de dranken onder allerlei vormen. Het restaurant is open onmiddellijk na de oogstmis van 11u45 tot ’s avonds en de prijzen zijn echt democratisch. Laat ons dus niet failliet gaan en komt kijken en genieten van ons programma maar gebruik tussendoor ook een etentje en een drankje.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?