Onverwacht rustige gemeenteraad in Pepingen

PEPINGEN – Nadat  eerste schepen Peter Lacres bekend maakte dat hij gaat zetelen als onafhankelijke  en het schepencollege een gevoelig onderwerp weer op de agenda plaatste kondigde de gemeenteraad van dinsdagavond zich wat woelig aan. Maar het schepencollege haalde zelf het lont uit het kruitvat door het omstreden agendapunt  in te trekken.

Op vorige gemeenteraad had Peter Lacres enkele agendapunten van de oppositie gesteund. De CD&V wilde onder meer dat alle beslissingen in dossiers vanaf 15.000 euro weer op de gemeenteraad worden besproken. Door de stem van Lacres werd dat voorstel goed gekeurd. Maar op de agenda van de gemeenteraad van dinsdagavond stond er weer een agendapunt waarbij het bedrag opnieuw zou opgetrokken worden naar 85.000 euro. Omdat de coalitie LvB-NV-A vreesde over geen meerderheid te beschikken kondigde burgemeester Eddy Timmermans aan dat het punt werd ingetrokken.

Uitstap leden LvB

Daarop werd er nota genomen het ontslag van gemeenteraadslid en voorzitter van de gemeenteraad  Kristof De Cuyper (LvB) en van de afstand van mandaat gemeenteraadslid door Hanneke  Agneessens, Gule Dedobbeleer, Guy Derijcke en Monique Brys (Allen LvB).

Rudi Seghers (Lvb) werd aangesteld als gemeenteraadsvoorzitter. Hij dankte voor het vertrouwen en dankte zijn voorganger Kristof De Cuyper, van wie hij het jammer vindt dat hij zijn mandaat niet verder zet. Seghers rekende op een goede verstandhouding en respect onder de leden van de gemeenteraad.

Volmachtdragers

Daarop volgde de bevestiging van de volmachtdragers voor de buitengewone algemene vergaderingen van de PBE, Infrax West, Haviland, Inter-Regies en Havicrem. De CD&V-oppositie stemde steeds voor de kandidaten van de “meerderheid” maar die gunde de CD&V geen plaats voor een niet stemgerechtigd lid voor de vergadering van de PBE. Het reglement voorziet een plaats voor een lid van de oppositie als de kandidaat unaniem verkozen werd. De kandidaat kreeg op één na alle stemmen waardoor er geen lid van de oppositie naar de vergadering mag. Dat deed CD&V-fractieleider André De Roubaix steigeren.  “U had het daarnet nog over wederzijds respect maar dat is nu al door het schepencollege geschonden. We zullen ons daar naar gedragen.”.

Nepal

Het schepencollege stelde daarop voor om 500 euro te schenken aan het door de aardbeving getroffen Nepal. Tijdens het volgende schepencollege gaat bepaalde worden naar welke organisatie de som gaat. Peter Van Cutsem merkte op dat er in het budget geen geld is voorzien voor natuurrampen, zoals dat vroeger wel het geval was. Tijdens de vorige legislatuur was er 2.000 euro voorzien om snel hulp te kunnen bieden terwijl er nu moet gewacht worden op een budgetwijziging. Schepen van financiën Gerad De Floo (N-VA) vond het wat akelig dat Van Cutsem blijkbaar natuurrampen voorspelde door vooraf geld te voorzien. Volgens hem zal er ook later nog geld nodig zijn in de hulpverlening naar Nepal en kan het met een begrotingswijziging geregeld worden. Hij zal op volgende gemeenteraad tonen wanneer en op welke rekening het geld gestort is.

Schadevergoeding voor vertraging N28

De Oppositie vernam dat aannemer Viabuild een schadevergoeding vraagt omdat de werken aan de N28 (Ninoofsesteenweg) veel later van start gaan. Gemeenteraadslid André De Roubaix (CD&V) wilde weten hoeveel de schadeclaim bedroeg.

Volgens burgemeester Eddy Timermans heeft Viabuild een schadeclaim ingediend bij het Agentschap Wegen en Verkeer maar niet bij de gemeente. AWV bracht de gemeente daar van op de hoogte. “Pepingen is van oordeel dat de schadeclaim onontvankelijk is omdat die niet aan de gemeente werd medegedeeld. Vermoedelijk volgen er daar over besprekingen”, antwoordde Timmermans.

De Roubaix wees er op dat er nochtans een collegebesluit is waarin de claims worden weerlegd en de verantwoordelijkheid wordt afgeschoven op AWV. “Er wordt niet vermeld dat er nochtans een klacht  is ingediend, door een buurbewoner, die sloeg op een wachtbekken van de Zuunbeek, wat niets te maken heeft met de werken en bovendien heeft de gemeente zich verzet tegen de start van de werken.”

Volgens burgemeester Timmermans heeft AWV de bestelling bij de aannemer geplaatst terwijl de vergunning nog niet in orde was. Maar volgens De Roubaix was die vergunning wel al in orde. De burgemeester legde nog uit dat de aannemer een schadevergoeding van 17,5 % claimt op de waarborgsom, die al die tijd geblokkeerd zat. De burgervader moest wel nakijken over welke som het nu juist gaat.

Parking achter de zagerij

Het OCMW wil achter het woonproject van de zagerij een extra parking voorzien. Gemeenteraadslid Peter Van Cutsem wilde de stand van zaken kennen. Volgens OCMW-voorzitter Erik Dehandschutter (LvB) kan een uitbreiding van 100 vierkante meter voor ‘Stedenbouw’ maar ‘Erfgoed’ verzet er zich tegen. We wilden het dossier geen verdere vertraging laten oplopen en hebben de aanvraag ingediend zonder de extra parking.

André Deroubaix las dan weer in een verslag van het schepencollege dat er wordt geopperd daar een parking te voorzien voor motorhomes en campers. “Die vraag is ons gesteld door Pajottenland+. Misschien wordt er wel extra parking toegelaten als het om toerisme gaat”, aldus de burgemeester.

Foto onder: Rudi Seghers


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?