Ontruiming Pepingse begraafplaatsen kan vanaf maart 2018

LVB-Lijst van de Burger Pepingen meent dat er al meer dan een jaar getalmd wordt met de geplande ontruiming van een aantal graven op Pepingse kerkhoven. Maar volgens het huidige bestuur van CD|V en schepen Peter Lacres had het vorige schepencollege de werken al kunnen laten uitvoeren.

 “Al meer dan twee jaar vindt men in Pepingen aanplakbiljetten op de kerkhoven die aankondigen dat er bepaalde graven zullen ontruimd worden”, zegt gemeenteraadslid Eddy Timmermans (LVB): “De betrokken families bereiden zich al meer dan een jaar voor op de ontruiming. Dat zo’n emotionele gebeurtenis onnodig uitgesteld wordt zonder communicatie, getuigt van zeer weinig respect.”

 Veranderende noden

De beslissing om de graven te ontruimen, werd in 2015 al door LVB in het schepencollege genomen. "Onze kerkhoven zijn openbare plaatsen voor collectieve en individuele rouw, die met verve onderhouden worden door onze technische dienst. Iedere Pepingse burger moet er terecht kunnen om dierbaren te herdenken, en dit op de manier die de familie of de overledene zelf gepast acht. Die wensen en noden van rouwende families veranderen stilaan, en daarom namen we in 2015 al de eerste stappen naar een moderner kerkhovenbeleid. Een aantal graven, waarvan de concessies zijn verlopen, zouden worden ontruimd. Onze infrastructuur is nog niet aangepast aan o.a. het stijgende aantal crematies. De vrijgekomen ruimte zou dan ook gebruikt worden voor het inrichten van o.a. een strooiweide, kleinere grafkelders voor urnes en voor verdere ingroening. Zo’n proces is altijd delicaat en daarom werden de families met het nodige respect en ruim op voorhand op de hoogte gebracht. Zo heeft iedereen de kans om aandenkens te verwijderen. Vele graven liggen er nu dan ook ongemerkt bij.”

 Ze hebben het zelf niet gedaan

 Burgemeester Luc Decrick kaatst de bal terug. “In feite betreft het Fake News volgens het recept Timmermans. Er is een klacht van één burger die vond dat de graven reeds verwijderd hadden moeten geweest zijn. Maar in feite heeft het vorig bestuur tijd gehad van 8 januari 2016 tot 31 maart 2017 om zelf te doen wat hij vandaag vraagt. Wij plannen de verwijdering in de periode maart tot mei 2018 omdat het dan normaal de kalmste periode is voor onze technische dienst.”

“De problematiek van de onbestuurbaarheid is geen excuus want volgens de rekening 2016 waren er nog ruime kredieten over. De kost is  beperkt omdat de opruiming gepland is met eigen personeel en er enkel containers moeten gehuurd worden voor de afvoer. Het college dankt de technische dienst voor de perfecte staat van onderhoud van de 8 kerkhoven die Pepingen rijk is”, aldus de burgemeester.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?