Online inspraakronde Brownfieldconvenant Manchestersite

De Manchestersite omvat de gewezen papierfabriek Demeurs in Huizingen. Onder impuls van ontwikkelaar Horizen wordt de site herontwikkeld in drie delen: het ‘Park Neerdorp’ (reeds aangelegd en voor het publiek opengesteld), de erfgoedcluster met de oude fabrieksgebouwen en een bedrijvenzone.

Voor de ontwikkeling van vervuilde, verwaarloosde of onderbenutte gronden die enkel opnieuw gebruikt kunnen worden na structurele maatregelen voorziet het Brownfielddecreet (30/03/2007) in een facilitair kader.  Hiertoe schreven de Vlaamse Regering, Gemeente Beersel, de POM Vlaams-Brabant en private partijen Horizen bv, Park Neerdorp bv en Demeurs bv hun engagementen en ambities neer in het Brownfieldconvenant 151. Beersel-Manchestersite.

Naar aanleiding van de goedkeuring van het ontwerp-brownfieldconvenant wordt een inspraakronde georganiseerd.  Omwille van de uitzonderlijke maatregelen door COVID-19 organiseert het gemeebtebestuur de informatie-uitwisseling en inspraakmogelijkheid online.

Op deze webpagina vind je zowel de volledige tekst van het ontwerpconvenant, als enkele informatieve filmpjes of presentaties over het project zelf, de inspraakmogelijkheid voor dit ontwerpconvenant en de algemene werking van brownfieldconvenanten.

Reageren kan van 9 tot en met 22 november 2020 online via het reactieformulier. Schriftelijke reacties kunnen gedurende deze periode op afspraak afgegeven worden in het gemeentehuis van Beersel (Alsembergsteenweg 1046, 1652 Alsemberg).

Wie niet over een computer met internetverbinding beschikt kan op het gemeentehuis een afspraak maken om de informatie daar te bekijken, via telefoonnummer 02 359 17 17.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?