Ondersteuning voor verenigingen via lokaal covid-19 noodfonds

Het gemeentebestuur pakt uit met een lokaal noodfonds voor Liedekerkse cultuur-, jeugd-en sportverenigingen.

De steden en gemeenten kregen van de Vlaamse Overheid een bedrag vanuit het noodfonds voor cultuur, jeugd en media. Hiermee kunnen ze onder andere lokale cultuur-, sport-, en jeugdorganisaties ondersteunen die getroffen zijn door de coronacrisis.

Gemeentebestuur Liedekerke stuurde in juli een online bevraging uit om te peilen naar de noden bij het lokale verenigingsleven.Met een respons van 28 ingevoerde webformulieren ging het bestuur aan de slag. Hieruit vloeide een ondersteuningsreglement dat de verenigingen de mogelijkheid biedt om een financiële tegemoetkoming te ontvangen.

De verdeling van de middelen gebeurt op basis van een puntensysteem dat rekening houdt met de geleden financiële schade en extra kosten, de ontwikkeling van een covid-veilig alternatief aanbod en het werkingsgebied van de vereniging.

De lokale verenigingen kunnen deze subsidie aanvragen vanaf maandag 28 september tot ten laatste vrijdag 30 oktober 2020 via het webformulier: https://www.liedekerke.be/webform/aanvraagformulier-subsidie-lokaal-noodfonds-covid-19

"Op deze manier krijgt het Liedekerkse verenigingsleven terug de kans om uit de startblokken te schieten en grip te krijgen op de financiële impact van de coronacrisis" aldus het gemeentebestuur. "Eerder werden reeds maatregelen getroffen met betrekking tot het opschorten van huurgelden van gemeentelijke infrastructuur, deze maatregel blijft gedeeltelijk verder lopen. En nog altijd maken verenigingen, organisaties, maar ook inwoners, de kans om extra projectsubsidies voor nieuwe, covid-veilige initiatieven te ontvangen."

Meer info uit@liedekerke.be of in het vrijetijdshuis


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?