Onderhoudswerken op Steenweg Asse (N285) in Herne vanaf 18 april

Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt van 18 tot 30 april 2017 enkele betonplaten op de Steenweg Asse (N285).  Wegen en Verkeer vervangt de betonplaten op twee locaties. Tijdens de werkzaamheden kan het verkeer afwisselend de werfzones passeren (alternerend verkeer) met behulp van tijdelijke verkeerslichten.

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert van 18 tot 30 april 2017 onderhoudswerken uit op twee locaties op de Steenweg Asse (N285) in Herne. Om de tijdsduur te beperken wordt Ultra Fast Track beton gebruikt dat een kortere uithardingstijd heeft.

Werken op twee locaties

Wegen en Verkeer vernieuwt een betonplaat over de volledige breedte van de rijweg in de woonkern Herfelingen voor melkerij Olympia (kmpt. 20.45). Daarnaast worden ook de betonplaten over een afstand van 130 meter op de rijstrook richting Edingen tussen de kruispunten met de Beeldekensstraat en de Terlindenstraat (kmpt. 21.65) vernieuwd.

Afwisselend verkeer met tijdelijke verkeerslichten

Tijdens de werken kan het verkeer afwisselend de werfzones passeren (alternerend verkeer) met behulp van tijdelijke verkeerslichten.

Meer informatie over beide projecten vindt u via www.wegenenverkeer.be/herne.  


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?