Omwonenden richten ‘Drasop-brug Open’ Comité op

Begin augustus 2018, bijna net een jaar geleden, raakte de Drasop-brug over de Brusselse Ring zwaar beschadigd door de crash van een vrachtwagen tegen één van zijn middenpijlers op de autosnelweg. Sindsdien is de wijk op het grondgebied van Buizingen en Dworp, die boven de brug ligt afgesloten van het centrum van Buizingen en dus ook van het centrum van Halle.

 De bewoners van deze wijk, met straten zoals Krabos, Kesterbeekbos, Berkenlaan, Drasop, Plattesteen, Kleinheide, ’s Hertogenbos, Kapittel, Warande, Arenbergstraat, Hazenberg,… moeten sindsdien met hun auto rond rijden via Dworp of Essenbeek om hun bestemming in Buizingen of Halle te bereiken.

 Omgekeerd dienen de bewoners van onder meer de Nachtegaalstraat, Groenstraat maar ook Dorekensveld en Kluisbos langs de andere zijde van de brug eenzelfde omweg via Dworp of Essenbeek te nemen.

 “Het is nooit de bedoeling geweest van politici noch lokale bewoners dat de Drasop-brug voor autoverkeer werd afgesloten. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft trouwens een plan klaar om de brug te vernieuwen en opnieuw toegankelijk te maken voor autoverkeer. Het stadsbestuur opteert niettemin om de Drasop-brug alleen voor voetgangers en fietsers voor te behouden”, zegt Karlien Luyckx van het recent opgerichte ‘Drasop-brug Open Comité’.

 “Uit zowat alle gesprekken tussen buurtbewoners gedurende het voorbije jaar, konden we opmaken dat iedereen gewonnen was voor het opnieuw voor autoverkeer openstellen van de Drasop-brug. Vandaar dat een aantal van deze buurtbewoners vorige week besloten heeft om de handen in elkaar te slaan en  het  ‘Drasop-brug’ Open Comité op te richten.”  Inmiddels werden zowat 500 strooibriefjes verdeeld in de onmiddellijke omgeving, langs beide zijden van de Drasop-brug. Iedereen, kan met het Comité contact opnemen via het e-mailadres : drasopbrugopen@gmail.com

 

foto:Jan Demol

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?