Omwonenden niet blij met motorcross op ’De Woestijn’

Bewoners van De Woestijn in Gooik, zijn verbolgen omdat de jaarlijkse motorcross dit jaar zal doorgaan op 29 en 30 juli op een terrein langs de Wijngaardbosstraat in het gehucht De Woestijn.

Deze motorcross ging vroeger door op Kesterheide en is daar onder meer door protest van buren en natuurverenigingen tot tweemaal toe verplicht om een andere locatie te zoeken.

Volgens de bewoners is de locatie waar het nu zou doorgaan mogelijk nog minder geschikt omdat in 2011, als enige in Gooik, als bijzonder waardevol erfgoed is opgenomen in de “landschapsatlas” en een ankerplaats is. Info Erfgoedobjecten

De bewoners menen dat de nieuwe crosslocatie, landschappelijk gezien, de minst geschikte locatie is in Gooik, die bovendien vlakbij het Neigembos ligt. “Wij kunnen het niet rijmen dat op deze steeds zeldzamer wordende stukken natuur een motorcross kan georganiseerd worden …  “

Aandacht voor het landschap

De buren stuurden een protestbrief naar de gemeente. “Als natuurliefhebbers en inwoners van de Woestijnstraat in Gooik zijn we, samen met de rest van de buurt, allerminst opgezet met dit initiatief. Enerzijds vanwege de lucht-, geluids- en bodemvervuiling in dit landschappelijk waardevol gebied en het verkeer doorheen kleine landelijke wegen dat dit met zich meebrengt. Wij stellen ons ook vragen bij de boodschap die de gemeente hiermee uitdraagt. Wil zij echt de kostbare omgeving van de Woestijnkapel op de kaart zetten als crossterrein?  Dit is onzes inziens in tegenstelling tot het verhaal dat de gemeente Gooik naar buiten draagt in verband met de aandacht voor het landschap, de duurzaamheid, Kyoto in het Pajottenland, …”

Geen banden met Gooik

De bewoners zeggen niet per se tegen de motorcross zelf te zijn, maar willen bereiken dat er een geschikte locatie gezocht wordt, zoals langs autosnelwegen, industrieterreinen, enz. “Deze locaties zijn zeker te vinden in de streek, maar misschien niet in een landelijke gemeente als Gooik. Gezien het hier een organisatie betreft van een motorclub uit Dworp, die geen banden heeft met de gemeente, zien wij geen enkele zinnige reden om dit per se in Gooik te willen organiseren. We hopen dat het gezond verstand, het respect voor natuur en erfgoed en het belang van de lokale bewoners primeert boven andere persoonlijke belangen.”

De bewoners vinden het vooral onaanvaardbaar dat dit alles niet besproken is geweest noch met de directe buurt, noch met mensen die hier met zekerheid hinder van zullen ondervinden. “Het lijkt dat de gemeente dit achter de schermen heeft geregeld met de eigenaar en de club. Tevens hebben wij praktische vragen en bedenkingen over het evenement wat het parkeren, de overlast, de vervuiling, de hinder betreft”, stellen de buren.

Milieuraad

De buren vragen dat de milieuraad zich op 15 juni over deze problematiek buigt en, daar het evenzeer over de erfgoedwaarde van ons landschap gaat, wensen ze ook dat de cultuurraad een advies formuleert. “Zodoende hopen we dat deze raden, in samenspraak met de burgemeester en schepenen, tot de conclusie komt dat er dient gezocht te worden naar een andere en geschikte locatie zodat wij geen verdere stappen moeten ondernemen. Dit in het belang van de bewoners van de gemeente Gooik en ter bescherming van haar uitzonderlijke natuur en erfgoed”, aldus de bewoners.

Slechts één dag?

Hoewel de club aankondigde dat het MotoCross evenement over twee dagen wordt gespreid Motocross Kester naar de Woestijn stelt de Gooikse burgemeester dat het slechts om één dag gaat.

“De Woestijn is altijd buiten de zoektocht gebleven omdat die gevoeligheid vroeger werd gesignaleerd en ook de onze is. Daarom is voor de site 2 kilometer verder gekeken waar in landbouwgebied al eerder verschillende grote evenementen zijn doorgegaan. Voor het ééndagsgebeuren (geen twee dagen) moet de organisatie geen vergunning hebben, enkel melden. Met de enige naaste gebuur is door de organisatie gesproken en overlegd. Uiteraard zal bij de organisatie de zorgplicht worden gerespecteerd zoals wij ook het sportgebeuren met respect proberen te behandelen”, aldus burgemeester Doomst.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?