OCMW Herne stelt twee nieuwe sociale woningen voor

HERFELINGEN – Volgende week nemen twee gezinnen hun intrek in de nieuwe sociale woningen langs de Assesteenweg. Het gebouw was ooit nog een klooster maar werd omgebouwd tot twee comfortabele sociale woningen.

De woning is in het begin van de 20e eeuw gebouwd door een zustergemeenschap die er de lagere school oprichtte. De zusters verlieten Herfelingen in 1963 waarna de woning een tijdje werd bewoond door een gezin of onderdak boord aan een bank. Na een aantal jaren van leegstand bood de vzw Parochiale Werken het gebouw aan bij het OCMW. “We zijn tot een overeenkomst gekomen waarbij het OCMW het gebouw in erfpacht nam. De sociale huurders gaan een huur betalen die afhankelijk is van hun inkomen. Het OCMW betaalt aan de vzw een huur die hen dan weer toe laat onder meer de kerk en de zaal te onderhouden.”, vertelt OCMW-voorzitter Carina Ricour.

Het gebouw werd ingedeeld in twee quasi identieke woningen, die beschikken over een gemeenschappelijke kelder en tuin. Het OCMW bekostigde de verbouwingen met een subsidie van 30.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant, een renteloze lening van 24.800 euro van de provincie en eigen middelen, die komen uit de reserve van de vorige jaren en de verkoop van landbouwgronden.

Belangrijk

“Zorgen voor betaalbare woningen is een doelstelling van het OCMW. Sociale woningen spelen een belangrijke rol in  onze maatschappij. Als je weet dat de huurgelden de laatste 5 jaar met 20% zijn gestegen. Eigenaars willen niet meer verhuren aan mensen die leven van een vervangingsinkomen”, weet Carina Ricour

Het OCMW zet met deze twee sociale woningen een stap in de richting van de door de overheid opgelegde doelstelling om tegen het jaar 2022 in Herne 62 sociale woningen te voorzien. Die doelstelling is nog niet bereikt. Met de twee nieuwe woningen, de woongelegenheid De Patriot, de woningen van Providentia en de WEBRA-sociale huurwoningen zijn er al een 48 gerealiseerd.

We geven hierna enkele foto's van receptie, de oude toestand en de verbouwingen weer

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?