OCMW Halle verkoopt akkers en weiden met oog op bebossing

De OCMW-raad besliste in december over te gaan tot de verkoop van enkele van haar gronden in Lembeek. De koper, het Agentschap Natuur en Bos, wil deze akkers en weiden, samen ongeveer 5.5 hectare groot, op termijn bebossen. Dit past binnen het plan Boommarter dat natuurverbindingen moet creëren tussen het Hallerbos, Lembeekbos en Maasdalbos.

Met de verkoop is een bedrag van 250.000 € gemoeid. “De gronden worden momenteel verpacht en brengen jaarlijks weinig inkomsten in het laadje. Door ze te verkopen om te bebossen zal de Hallenaar er op termijn meer plezier aan beleven“, vindt N-VA-raadslid Benjamin Swalens. Om de bebossing te financieren wil men een beroep doen op het boscompensatiefonds van de Vlaamse overheid.

De aankoop kan wel enkel doorgaan indien milieuminister Schauvliege die goedkeurt. Swalens roept het nieuwe stadsbestuur dan ook op snel contact te nemen met de bevoegde minister om de overdracht definitief te bezegelen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?