OCMW en Stad Halle fusioneren

De stad en het OCMW smelten op 1 januari volgend jaar samen. Zo wordt resoluut voor dienstverlening gekozen: één sterke en klantgerichte organisatie. De fusie is door het nieuwe decreet lokaal bestuur immers verplicht, door het streven naar maximale integratie van stad en OCMW.

Het document werd onder de doopvont gehouden door zowel de stad als het OCMW met het oog op kwaliteit en dienstverlening. In het plan staan een nieuw, kwalitatief dienstverleningsconcept en klantenbeleving centraal.

Het onthaal wordt zo heringericht, zowel fysiek als telefonisch, en de openingsuren worden ruimer. Allemaal om de burgers een betere dienstverlening te bieden. Daar worden een heldere inrichting en een verdere focus op digitalisering aan toegevoegd.

Wijzigingen

De fusie beïnvloedt ook de organisatiestructuur van beiden. Jan De Winne wordt algemeen directeur van de organisatie. Hij was onlangs nog secretaris van het OCMW. Sonia Christiaens, met ervaring als stadssecretaris, zal hem dan weer bijstaan als adjunct algemeen directeur.

Wim Van Elsen wordt financieel directeur en krijgt steun van Liesje Borremans als adjunct financieel directeur. 

En zo komen er nog wijzigingen de komende maanden. De stad én het OCMW zullen gebruik maken van het huidige stadslogo en een overzichtelijke website. Gebaseerd op de goedgekeurde principes wordt gestaag gewerkt aan een betere loketwerking. De burger krijgt ten slotte een dienstverlening op maat: qua vorm en locatie.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?