Noord-Zuidraad vergroot bewustzijn rond de duurzame ontwikkelingsdoelen

De Noord-Zuidraad wil Merchtemnaren laten kennismaken met de SDG’s. Daarom organiseert de raad op woensdag 13 oktober een thema-avond.

SDG’s staat voor Sustainable Development Goals, ofwel Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. De Verenigde Naties keurde ze in 2015 goed met als bedoeling om tegen 2030 de mensheid te bevrijden van armoede en onze planeet duurzamer maken.

Er zijn 17 SDG’s die binnen vijf thema’s passen: mens, planeet, welvaart, vrede en partnerschap. Daarnaast belichten ze de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, sociale en ecologische aspect. De bedoeling is dat de hele wereld samen werk maakt van deze doelen, zowel in het zuiden als in het noorden.

Vele inwoners en verenigingen in Merchtem ondernemen nu al acties die deze doelen mee helpen bereiken, vaak zonder het te weten. Om het bewustzijn rond de duurzame ontwikkelingsdoelen te vergroten, organiseert de Noord-Zuidraad op 13 oktober een avond rond dit thema in de raadzaal van het gemeentehuis. Ook alle andere gemeentelijke adviesraden hebben hun medewerking toegezegd bij de mobilisatie rond de duurzame ontwikkelingsdoelen.

“In de eerste plaats zullen we mensen informeren over wat de SDG’s nu precies zijn,” zegt André Jacobs, de voorzitter van de Noord-Zuidraad. “Ten tweede willen we bestaande Merchtemse initiatieven in de kijker zetten die nu al werken rond één van de duurzaamheidsdoelstellingen. Op die manier hopen we ten slotte verenigingen te inspireren om nieuwe projecten rond de SDG’s op poten te zetten. Zij zullen hiervoor financiële steun kunnen aanvragen bij de Noord-Zuidraad.”

In aanloop naar de thema-avond zullen er filmpjes over de SDG’s in onze gemeente online verspreid worden. Met dit alles hoopt de Noord-zuidraad zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de SDG’s. Zo kunnen wij de realisatie ervan mee waarmaken vanuit Merchtem.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?