Nog enkele uren pompen om overstroming in Ruisbroek te doen zakken

Net als op verschillende plaatsen in ons land, kwam er ook in een aantal straten van Sint-Pieters-Leeuw meer neerslag terecht dan het ondergrondse systeem kan verwerken.

Na overleg met, onder andere de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en andere betrokkenen, is het vooral de hoge stand van de Zenne en de Zuunbeek, die ervoor zorgt dat al het water niet vlot afgevoerd kan worden. Die hoge standen zijn dan weer vooral te wijten aan het feit dat er heel veel neerslag is gevallen in een hele grote regio.

Op meerdere plaatsen liepen kelders onder. In onze gemeente is dit vooral in Ruisbroek het geval omdat de Laekebeek voorlopig onvoldoende kan doorstromen naar de Zenne.

Om het niveau van de Zenne niet verder te laten stijgen, pompt de VMM op dit moment water over in het kanaal. Hierdoor zou het waterpeil binnen 3 à 4 uur gezakt moeten zijn. Pas dan zal ook het waterpeil van de Laekebeek zakken en kunnen de ondergelopen kelders leeggepompt worden. Tot nu toe was dit laatste niet overal mogelijk.

“We begrijpen dat het voor sommige Leeuwenaars moeilijke momenten zijn. We leven dan ook mee met iedereen die op dit moment te maken heeft met wateroverlast. We volgen sowieso de situatie, samen met de hulpdiensten en andere instanties zoals de VMM, met argusogen verder op. Morgen ondernemen we de nodige acties voor de nazorg”, zegt  burgemeester Jan Desmeth.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?