Ninoofsesteenweg (N28): klacht verworpen, herinrichting kan beginnen

PEPINGEN - De aanvraag tot schorsing die in 2010 bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd ingediend naar aanleiding van de plannen van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voor de herinrichting van de Ninoofsesteenweg (N28) in Pepingen, werd deze week ongegrond verklaard. Daarmee haalt de huidige schepen van mobiliteit, Eric Dehandshutter, die de klacht indiende, bakzeil.

AWV hoopt dat het gemeentebestuur van Pepingen de signalisatievergunning voor de werken nu zo snel mogelijk zal verlenen, zodat er snel kan gestart worden met de herinrichting, die de verouderde dorpskern van Pepingen veiliger en aangenamer zal maken. Wanneer de werken effectief zullen kunnen starten, zal AWV pas in de loop van de komende maanden kunnen melden. Het overleg met de nutsmaatschappijen en de andere projectpartners moet immers eerst heropgestart worden.

Aanvraag tot schorsing na vier jaar overleg en voorbereidingen

In 2010, na een proces van vier jaar (van 2007 t.e.m. 2010) waarbij een ontwerp werd uitgewerkt in samenspraak en overleg met het gemeentebestuur en partners zoals De Lijn, watermaatschappij Aquafin en rioolbeheerder Riobra, rondde AWV de aanbestedingsprocedure van de herinrichting af. Kort nadat de aannemer was gegund en nadat de planning uitgewerkt was, werd een aanvraag tot schorsing ingediend bij de Raad voor vergunningsbetwistingen.

Info over eerste spadesteek volgt

AWV wil zo snel mogelijk een eerste spadesteek, maar eerst  moeten het planningsoverleg en de andere voorbereidingen nu opnieuw plaatsvinden. In een eerste fase van de werken zullen er ook ingrepen (verplaatsings- en vernieuwingswerken) aan de nutsleidingen gebeuren. het zal m.a.w. nog even duren voor er daadwerkelijk met de herinrichting kan gestart worden. Zodra AWV over duidelijker gegevens beschikt, zal het alle belanghebbenden (de bewoners van Pepingen, in de eerste plaats) en de pers daarover inlichten.  

Herinrichting: Brugstraat tot Palokenstraat

De Ninoofsesteenweg zal van aan de kruising met de Brugstraat tot aan de kruising met de Palokenstraat heringericht worden. Met de herinrichting  zal de verkeersleefbaarheid en de verkeersveiligheid van de Ninoofsesteenweg aanzienlijk verbeteren. De Ninoofsesteenweg is immers een typische ‘steenweg’ die niet alleen een belangrijke verbindingsweg is, maar ook een woon- en handelsgebied.

Signalisatievergunning

De oppositiepartij CD&V-sp.a had vorig jaar de goedkeuring van de signalisatievergunning kunnen bekomen omdat schepen Lacrez mee stemde. Die beslissing is intussen door de gouverneur geschorst. “Het is heel goed nieuws dat de werken eindelijk kunnen starten. We gaan de signalisatievergunning opnieuw op de volgende gemeenteraad plaatsen”, zegt gemeenteraadslid André De Roubaix.

Zie ook: http://www.persinfo.org/2014/04/30/heraanleg-pepingsesteenweg-n28-misschien-na-de-winter

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?