Nieuwjaarsreceptie N-VA Galmaarden, een groot succes

De nieuwjaarsreceptie van N-VA Galmaarden had veel bijval. De grote zaal in het Baljuwhuis was nokvol. Dat de Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon als gastspreker aanwezig was, is hier zeker niet vreemd aan.

Minister Jan Jambon kwam de verwezenlijkingen van de regering toelichten en sprak over zijn domein Veiligheid en benadrukte dat de Verandering die de partij aankondigt écht werkt. Hij loofde tevens de werking van de afdeling Galmaarden.

N-VA voorzitter en gemeenteraadslid Rudy Thiebaut nam daarna het woord en gaf een overzicht van de voorstellen die N-VA gedurende de voorbije 5 jaren ingediend heeft. De voorzitter benadrukte dat N-VA Galmaarden de gemeente op een heel andere modernere manier wil besturen dan nu het geval is.

“Wij willen van Galmaarden een moderne, groene en Vlaamse gemeente maken waar het goed wonen is, waar het veilig wonen is, waar sluikstorten hard wordt aangepakt en waar het gemeentepersoneel fier is dat ze ambassadeurs zijn van onze gemeente” aldus Rudy Thiebaut.

Tenslotte bedankte de voorzitter zijn bestuur, medewerkers en sympathisanten voor hun inzet, hun steun en hun energie die ze willen besteden om de partij te brengen waar ze nu staat. Hij voegde eraan toe dat N-VA Galmaarden nog bijlange niet op zijn hoogtepunt is gekomen.

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?