Nieuwe wegmarkeringen maken kruispunt Sint-Rochusstraat veiliger

Er komen rode fietspaden op het kruispunt van de Sint-Rochusstraat met de Vogelpers en de Vandenpeereboomstraat, terwijl de zebrapaden verschuiven om wagens meer plaats te geven voor de stopstreep. Op die manier verhoogt Halle de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Zie ook: veel overtredingen

Voorrang blijft voor fietsers op route Bospoortbrug en Sint-Rochus

Sinds de opening van de Misiabrug op 9 juli 2022 geldt er een nieuw circulatieplan voor het verkeer in Halle. Daarbij is de Bospoortbrug gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen wel over de brug rijden van en naar het centrum, voetgangers kunnen gebruikmaken van de houten Baileybrug ernaast. Hierbij blijft op het kruispunt van de Sint-Rochusstraat de voorheen geldende voorrangsregel behouden. Het verkeer komende van zowel de Vogelpers als de Vandenpeereboomstraat moet dus voorrang verlenen aan fietsers op de route Sint-Rochus en Bospoortbrug.

“Met deze keuze respecteren we ook het STOP-principe waarbij stappers en trappers voorrang krijgen op openbaar vervoer en personenwagens. Ook voor de voetgangers en fietsers is dit kruispunt en belangrijke as”, zegt Bram Vandenbroecke, schepen van mobiliteit.

Aanpakken van overtredingen met bijkomende markeringen

De afgelopen weken werden heel wat overtredingen vastgesteld waarbij wagens de stopstreep aan de Vandenpeereboomstraat en de Vogelpers negeerden en geen voorrang verleenden aan het fietsverkeer. De stad wil daarom de aanwezigheid van fietsers extra benadrukken door rode fietspadmarkeringen aan te brengen op het kruispunt.

Daarbij verschuiven ook de zebrapaden in de Vogelpers en de Vandenpeereboomstraat, verder weg van het kruispunt. Op die manier is er voldoende plaats voor wagens tussen de stopstreep en het zebrapad om halt te houden zonder de overgang voor voetgangers te belemmeren. Deze aanpassingen van de wegmarkeringen zijn in oktober gepland, indien de weersomstandigheden het toelaten. Ze zullen het verkeer voor alle weggebruikers veiliger maken. De stad zal de maatregel regelmatig evalueren.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?