Nieuwe voorwaarden voor uitbating van Kwadeplashoeve

De gemeente Sint-Genesius-Rode is nog steeds op zoek naar een uitbater voor de Kwadeplashoeve. Het gebouw, onder meer bekend als de voormalige Brasserie Kwadeplas, staat sinds midden 2020 leeg. Omdat een eerdere oproep weinig succes had, zijn er nieuwe voorwaarden.

Het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode zoekt kandidaten om een concessie uit te baten in de Kwadeplashoeve. De concessie omvat een handelspand voor horeca, socioculturele of recreatieve functie en de mogelijkheid tot gedeeltelijke inrichting als woning voor de uitbater (en zijn gezin) met voorafgaande goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen.

Omdat een eerdere oproep weinig succes had, zijn er nieuwe voorwaarden. Zo is de looptijd van de concessie verlengd naar 10 jaar (hernieuwbaar). Het aanbieden van een (kleine) horecagelegenheid is een pluspunt waarmee rekening wordt gehouden bij de beoordeling van de kandidaturen.

De uitbating moet gebeuren minstens in de twee talen, Nederlands en Frans.

De concessie moet een bestemming met sociale meerwaarde krijgen ten voordele van alle Rodenaren.

De minimale instelprijs voor de maandelijkse huur is € 1.000.

Informatie en plaatsbezoek

Voor meer informatie, het opvragen van het bestek en een plaatsbezoek kan je contact opnemen met de dienst patrimonium (tel 02 609 86 20, openbare.werken@sint-genesius-rode.be).

Kandidaturen moeten ingediend worden voor 1/09/2021 om 11 uur.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?