Nieuwe verkeerscirculatie Halle centrum volledig doorgevoerd vanaf vrijdag 16 september

HALLE - Nu de werken in de F. Vandemaelestraat en de J. Michelstraat beëindigd zijn kan fase twee van de nieuwe verkeerscirculatie ingaan, en dit vanaf nu vrijdag 16 september. Deze nieuwe verkeerssituatie houdt in essentie in dat een verkeerslus wordt georganiseerd als volgt: Sasbrug-F. Vandemaelestraat-Scheepswerfkaai-R. Lariellestraat-Brusselsesteenweg-J. Michelstraat-F. Vandemaelestraat-Sasbrug.  

Concreet worden volgende wijzigingen doorgevoerd: 

- vanaf de Willamekaai mag u ter hoogte van de Sasbrug enkel rechts afslaan. Diegenen die richting Ninove of Sint-Pieters-Leeuw willen rijden komende vanaf de Willamekaai, kunnen zich aan de rotonde ter hoogte van Nederhem keren. (Dit was ook het geval tijdens de sluiting van de Bospoortbrug). 

 -de J. Michelstraat (ook bekend als “Buysinghe straatje”) wordt eenrichtingsverkeer voor automobilisten. Vanaf het Pachakruispunt en de Brusselsesteenweg mogen ze richting de F. Vandemaelestraat en de Sasbrug rijden. (De J. Michelstraat blijft wel tweerichtingsverkeer voor fietsers en bromfietsers klasse A).

 -vanaf de Sasbrug/ F. Vandemaelestraat kunnen automobilisten via de Scheepswerfkaai en de R. Lariellestraat naar de N6 zowel richting A. Demaeghtlaan als richting Sint-Pieters-Leeuw. 

-er worden verkeerslichten geplaatst op de N6 aan het kruispunt met de R. Lariellestraat (dit was ook het geval tijdens de sluiting van de Bospoortbrug). Ook nu worden op  R. Lariëllestraat twee afslagstroken aangebracht.  

-het verkeer vanuit de N6, richting Sasbrug, zal via het Pachakruispunt en de J. Michelstraat rijden. 

De voordelen van deze aanpassingen zijn : 

Er ontstaat meer ruimte voor fietsers in de F. Vandemaelestraat, de J. Michelstraat, de Brusselsesteenweg en de Vanden Eeckhoudtstraat·   

De verkeersdoorstroming aan de Bospoortbrug en de Sasbrug verloopt vlotter·   

Het plaatsen van lichten aan het kruispunt met de R. Lariëllestraat laat een regelmatige doorstroming vanuit de R. Lariellestraat naar de N6 toe·  

 De verkeersdoorstroming op de A. Demaeghtlaan verloopt vlotter, inzonderheid ter hoogte van het Atheneum en het Pachakruispunt.

Het verkeersinfarct in Halle-centrum wordt al jaren aangeklaagd. Dat was een reden voor de stad om oplossingen te zoeken. Alle wijsheid samen gelegd, ook van externe specialisten, gaf aan dat er geen wonderoplossingen bestaan en problemen wel wat verlegd kunnen worden maar niet ten gronde opgelost. Wel werd een alternatief uitgewerkt dat zou moeten zorgen voor een meer doordacht mobiliteitsbeleid: meer ruimte voor fietsers, het weren van ongewenst doorgaand verkeer, meer veiligheid, vlottere verkeersdoorstroming.

Maar het slechte weer zorgde voor een slechte start: cruciale wegeniswerken liepen vertraging op. Een ingreep in de circulatiestromen vergt altijd vele weken aanpassing van de automobilist, waardoor een eerste fase van een nieuw mobiliteitsplan altijd en overal voor een verkeerschaos zorgt. Nu de nieuwe verkeerscirculatie in zijn geheel in werking treedt, kan pas de volle impact van de vernieuwde situatie gemeten worden. Weliswaar moeten in oktober de schuilhuisjes en zitbanken aan de bushaltes op de Suikerkaai nog worden geplaatst. 

In oktober wordt de situatie globaal geëvalueerd en op 8 november wordt hieromtrent een informatieavond voor burgers georganiseerd. Op basis van deze evaluatie en de resultaten van de informatieavond zal de gemeenteraad dan een definitieve beslissing nemen. Vragen, opmerkingen en suggesties betreffende de nieuwe verkeerssituatie kan men nog steeds aan de stad bezorgen, en dit via het e-mailadres info@halle.be, of per post op het adres College van Burgemeester en Schepenen, Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?