Nieuwe speelpleintje in de Flieterkouter

Enige tijd geleden werd aan het gemeentebestuur de vraag gesteld voor het creëren van meer speelruimte met bijhorende speeltoestellen. De vraag kwam onder andere specifiek voor de Flieterkouter. Bewoners zien een verschuiving van generaties in deze wijk waardoor er nood kwam aan speelruimte voor de kinderen.

De actie voor het creëren van meer speelruimte werd dan ook opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025. Eerder kwam de Baljuwtuin al aan bod en nu was het de beurt aan de Flieterkouter.

Schepen van jeugd Marleen Merckaert (CD&V) is dan ook oprecht blij om deze speeltuin vandaag te kunnen voorstellen en dit te kunnen aanbieden als alternatief in deze corona-tijden, waarbij kinderen al zoveel hebben moeten opofferen.

Om na te gaan wat de precieze noden waren, werd er net voor de lockdown een participatiemoment georganiseerd. Alle inwoners uit de Flieterkouter en Senneveld waren hierop uitgenodigd. Na een korte powerpoint waarbij verduidelijkt werd wat er volgens budget allemaal mogelijk was, was het woord aan de aanwezigen en konden zij hun ideeën noteren. Er werd zowel naar toestellen als naar spelmogelijkheden, naar veiligheid en eventuele overlast voor rechtstreekse omwonenden gekeken.

Er is geprobeerd om -binnen het beschikbare budget- zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de vraag van de mensen bij de aankoop van de toestellen.

Het creëren van de speelruimte zal zich ook niet beperken tot het grasveld aan de molen. Het plan is om verderop op het plein in het voorjaar een pingpongtafel, een krijt- en hinkelspel en een badmintonnet dat kan opgeborgen worden, te plaatsen. Hierbij zal alles natuurlijk afgebakend worden. Het kan, naast de recreatieve functie, ook ingeburgerd worden als ontmoetingsplaats voor de bewoners van de wijk. Verder zullen er nieuwe netten geplaatst worden aan de goals en wordt er in de nabije toekomst ook gedroomd van een petanquepleintje.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?