Nieuwe poging om meer chauffeurs correct te laten 'ritsen'

Al bijna 4 jaar is het verplicht om te ritsen wanneer het verkeer sterk vertraagt, waar een rijstrook wegvalt. Maar nog steeds ritsen heel wat chauffeurs niet correct. Het Agentschap Wegen en Verkeer lanceert daarom een nieuwe informatiecampagne langs de Vlaamse wegen: rits vooraan, file zo gedaan.

Uit onderzoek van Vias Institute in 2016 bleek dat slechts 77% van de bestuurders exact kan uitleggen wat het ritsprincipe inhoudt. Twee jaar na de invoering van het ritsprincipe in de wegcode, wist bijna 1 op 4 bestuurders nog steeds niet hoe er correct geritst moet worden. En 61% raakt geïrriteerd door het niet of foutief toepassen van het concept waar het moet.
 
Waarom ritsen wij?

Invoegen kan behoorlijk stresserend zijn, zeker bij onverwachte wegversmallingen zoals wegwerkzaamheden. Zolang er weinig verkeer is, zijn er weinig 'conflicten' met bestuurders op een andere rijstrook, en dus weinig problemen om in te voegen. Maar wegversmallingen leiden nu eenmaal vaak tot grotere verkeersdrukte, waarbij de capaciteit om voertuigen te verwerken plots halveert. Hierdoor vormt zich veelal snel een file.

"Niet-correct ritsen is een van de grote irritaties in het verkeer," zegt minister van Mobiliteit Ben Weyts. "Terwijl het een zeer hoffelijk principe is: alle rijstroken worden volledig tot op het einde benut en om de beurt krijgen de weggebruikers voorrang. Rechtvaardiger kan bijna niet. Ritsen zorgt zo voor een vlotte doorstroming en voor veiliger verkeer."
 
Hoe ritsen wij?

Het ritsprincipe is verplicht op plaatsen waar er een rijstrook wegvalt en wanneer het verkeer sterk vertraagt (op alle wegen waar er ten minste twee rijstroken betrokken zijn, in dezelfde rijrichting). De bestuurder moet op zijn rijstrook blijven rijden tot aan de versmalling om vervolgens in te voe en in de aangrenzende rijstrook waar het verkeer zich verderzet.

De bestuurders die zich reeds op deze rijstrook bevinden moeten beurtelings een bestuurder laten invoegen. Het ritsprincipe is een algemene regel die nageleefd moet worden, zonder dat er signalisatie nodig is.

Enkele tips:

  1. Rij zo lang mogelijk door op de rijstrook die gaat wegvallen
  2. Pas, ongeveer 300 meter voor de versmalling je snelheid aan aan de snelheid van de voertuigen op de aanliggende strook
  3. Voertuigen op aanliggende strook moeten vrijwillig ruimte maken om het invoegend voertuig tussen te laten
  4. Op ongeveer 50 meter voor de versmalling pas je het ritsprincipe toe, zonder te remmen, zodat het verkeer vlot kan blijven doorrijden

Informatiecampagne

Met de campagne 'Rits vooraan, file zo gedaan' wil het Agentschap Wegen en Verkeer bestuurders duidelijk maken hoe ze correct kunnen ritsen. Deze campagne zal een maand langs de Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen te zien zijn. Op de website www.ritsendoejezo.be kunnen weggebruikers alle informatie over ritsen nog eens nalezen.

(Beeld boven : © AWV)

Archief

Vlamingen moeten leren ritsen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?