Vlamingen moeten leren ritsen

REGIO - Een werf zoals die op het viaduct van Vilvoorde vraagt van alle weggebruikers een aangepast rijgedrag.  Omdat er deze zomer nog belangrijke werken uitgevoerd worden, onder andere op de E19, de E313 en de E17, zet het Agentschap Wegen en Verkeer nog eens op een rijtje welke regels daarbij gevolgd moeten worden en hoe we het verkeer wat veiliger en aangenamer kunnen maken op de werf.

Ritsen = vlot en hoffelijk

Bij druk verkeer is ritsen de vlotste methode om invoegend verkeer van rijstrook te laten wisselen. Daarbij pas je best twee regels toe: ten eerste, rits als chauffeur op de rijweg om de beurt (iedere chauffeur laat één invoegend voertuig voor) en, ten tweede, maak als chauffeur op de invoegstrook gebruik van de hele invoegstrook. Dat betekent dat je bij vertraagd verkeer pas invoegt als je bijna aan het einde van de invoegstrook gekomen bent. Als we dat allemaal doen, maken we met z’n allen nuttiger gebruik van de maximale capaciteit van de invoegstrook en kan het verkeer vlotter doorstromen.

Invoegen in een rij vrachtwagens

De regels voor het ritsen gelden ook voor vrachtwagenchauffeurs. Ook zij moeten personenwagens laten invoegen als ze op de rechterrijstrook rijden. Vrachtwagens moeten dus ritsen én laten ritsen. Anderzijds moeten chauffeurs van personenwagens wel voldoende rekening houden met de moeilijkere zichtbaarheid door vrachtwagenchauffeurs.

Inhaalverbod voor vrachtwagens – waarom?

Op een werf zoals die van het viaduct van Vilvoorde maakt AWV maximaal gebruik van de beschikbare ruimte. Er worden geen pechstroken aangelegd en de rijstroken zijn versmald. De rechterrijstrook is wel iets breder (3 meter) dan de andere (in het geval van het verkeer richting Zaventem/Waterloo twee) rijstro(o)k(en) (2,75 meter). Omdat in een dergelijke werfsituatie, waar ook nog eens asverschuivingen in zitten, manoeuvres door vrachtwagens te gevaarlijk zijn, geldt in de werfzone een inhaalverbod. Dat heeft uiteraard voor gevolg dat er meer vrachtwagens op de rechterrijstrook rijden dan normaal, ook op locaties voor het viaduct van Vilvoorde, bijvoorbeeld waar het verkeer van de Woluwelaan (R22) invoegt op de ring (R0). Daar is het natuurlijk extra belangrijk dat vrachtwagens en personenwagens “slim” ritsen.

Dynamisch routeadvies voor langeafstandsverkeer en voor vrachtwagenchauffeurs

Het Vlaams Verkeerscentrum stelt sinds de start van de werken vast dat de wachttijden op de Antwerpse autosnelwegen oplopen tijdens de spitsuren. Het Agentschap Wegen en Verkeer stapt dan ook af van haar advies om de E313, de Antwerpse ring (R1) en de E17 te gebruiken als alternatieve route voor oost-westverkeer. Het routeadvies op de website van het agentschap is ondertussen ook aangepast. Weggebruikers wordt nu aangeraden om voor hun vertrek naar de actuele verkeersinformatie op de radio te luisteren en de website van het Verkeerscentrum te raadplegen. Dit advies geldt ook voor vrachtwagenchauffeurs.

Geen omleidingen via onderliggend wegennet

Omdat de secundaire en de lokale wegen in de regio Brussel en de Noordrand van Brussel al heel druk bezet en op veel momenten verzadigd zijn, zijn er geen alternatieve routes via het onderliggend wegennet uitgestippeld, noch voor vrachtwagens noch voor personenvervoer.

Meer informatie: www.wegenenverkeer.be (klik door naar “viaduct van Vilvoorde”)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?