‘Nieuwe parkeerstrip is niet goed aangeduid’

Linda Vanhassel , bestuurslid van het positief liberale Forza Azura, werd door een ondernemer uit het centrum van Gooik er attent op gemaakt dat de nieuwe parkeerstrip voor personen die niet vertrouwd zijn met de plaatselijke situatie zeer moeilijk te vinden is als gevolg  van een gebrekkige signalisatie.

”Het weinig aantal middenstanders dat het centrum van Gooik nog rijk is, ziet op deze manier tal van potentiële klanten aan hun neus voorbij gaan. Inderdaad is het verkeersbord met geringe afmetingen niet van dien aard dat het meteen opvalt , zeker nu uitgerekend op die plaats men zich verplicht voelt om zich extra te concentreren op het drukke verkeer in de Dorpsstraat”, aldus Linda Vanhassel . “De parkeerstrip ligt er dan ook meestal verlaten bij en wordt bovendien niet onderhouden, want die wordt omzoomd door woekerend onkruid”. Zie ook: Elektronisch bord

Altenbergheplein

“Men kan zich inderdaad de vraag stellen waarom er bij het binnen rijden van Gooik nergens signalisatie is aangebracht waarbij de parkeermogelijkheden worden aangeduid met opgave van het aantal parkeerplaatsen (nieuwe parkeerstrip, Altenbergheplein , parking gemeentehuis…)” zegt Donald Stockmans, voorzitter Forza Azura.

“Met de herinrichting van de dorpskern was er nog hoop dat door de afbraak van de gebouwen naast de oprit naar de nieuwe parkeerstrip er hier een groenstrook midden het dorp zou aangelegd worden, met uitzicht op de nieuwe parking. Helaas  wordt nu op deze groenstrook een appartementsgebouw voorzien  met maar liefst vier bouwlagen en aan verkoopprijzen die allesbehalve van dien aard zijn om de Gooikse jeugd de kans te geven om ook in de toekomst in hun gemeente te kunnen blijven wonen. Bovendien zal dit project de nieuwe parkeerstrip aldus nog meer aan het zicht van de automobilist onttrekken. Dergelijk onverantwoord  appartementiseringsbeleid  dreigt op korte termijn het landelijk karakter van Gooik totaal te ontwrichten nu vrijwel elke vrij komende al dan niet bebouwde kavel ten prooi valt aan op grof winstbejag uit zijnde projectontwikkelaars met de totale verloedering van het breugheliaanse landschap tot gevolg.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?