Nieuwe Nederhemparking en Spoorwegstraat worden donderdag in gebruik genomen

De nieuwe Nederhemparking en de Spoorwegstraat worden op donderdag 12 juli opengesteld voor het verkeer. Zij zorgen voor ongeveer 270 nieuwe parkeerplaatsen vlakbij het station, het zwembad en het stadscentrum. Voorts wordt de Jean Laroystraat voorbehouden voor fietsers, voetgangers en lokaal verkeer. Al het overige verkeer wordt via de nieuw aangelegde Spoorwegstraat van en naar het centrum geleid.

 Gloednieuwe Nederhemparking

 De nieuwe Nederhemparking wordt een groene en comfortabele voorstadsparking. Om de parkeerplaatsen goed te benutten worden ze opgedeeld in parkeergelegenheid voor langparkeerders en voor kortparkeerders. Zo zijn er enkele parkeerrijen vlakbij het zwembad waar bezoekers maximaal 5 uur mogen parkeren. Ideaal voor een namiddag shoppen, een bezoek aan de markt, een lekkere lunch en een partijtje zwemmen. Het merendeel van de beschikbare plaatsen is voorzien voor langparkeerders en pendelaars. Onbeperkt parkeren kan ook langsheen de nieuwe Spoorwegstraat en aan de overkant van het kanaal op de Scheepswerfkaai en de F. Vandemaelestraat.

 Op de gloednieuwe Nederhemparking worden oplaadplaatsen voor elektrische voertuigen voorzien. In de onmiddellijke omgeving zijn parkeerplaatsen voor personen met een handicap (7 plaatsen) en busparkeerplaatsen (5 plaatsen) aanwezig.

 Vanaf deze week zal ook de gratis shuttlebus pendelen tussen de Nederhemparking en het stadscentrum. Een extra troef voor wie snel in het centrum wil zijn, minder mobiel is of gewoon de handen vol boodschappen heeft. De shuttledienst rijdt op donderdag van 10 tot 14 uur, op vrijdag van 14 tot 18 uur en op zaterdag van 10 tot 18 uur.

 Gloednieuwe Spoorwegstraat met extra parkeerplaatsen

 Deze nieuwe straat loopt parallel met de spoorweg en ontsluit de nieuwe wijk op Nederhem. Het wordt ook de nieuwe verbindingsweg tussen de F. Roggemanskaai en het centrum. Wie vanuit Buizingen langs het kanaal naar Halle-centrum wil rijden, zal dat dus niet meer doen via de Jean Laroystraat maar via de Porseleinstraat (ter hoogte van de Audi-garage) en de Spoorwegstraat. Op die manier komen bezoekers vlot terecht op de nieuwe Nederhemparking. Om een veilige en vlotte afwikkeling van het kruispunt Spoorwegstraat/Nederhembrug te garanderen, worden er op deze plaats verkeerslichten voorzien.

 Laroystraat wordt verkeersluwe zone

De Jean Laroystraat wordt voorbehouden voor wandelaars, (brom)fietsers en plaatselijk verkeer.

 Aan de rotonde ter hoogte van het centrum zal je de Laroystraat dus niet meer kunnen inrijden met de wagen. Voetgangers, fietsers en bromfietsers (klasse a) mogen wel nog gebruik maken van de J. Laroystraat. Voor hen wordt het begin van deze straat op termijn een breed fiets- en voetpad. (Voorlopig zal er echter ook nog werfverkeer zijn dat van en naar de Nederhemsite rijdt).

  • Ter hoogte van het kruispunt met de Porseleinstraat zal enkel nog het lokaal verkeer (bewoners woonblokken Zennemeander) in beide richtingen gebruik kunnen maken van de Laroystraat.

Nieuwe Nederhemwijk wordt zone 30

Ook in de nieuwe Nederhemwijk wordt voorrang gegeven aan de kwetsbare weggebruikers.

  •  In de Kanaalbrugstraat, Ronde Meers, Lecocqstraat en Steenkoolstraat geldt daarom een snelheidsbeperking van 30km/u. Die beperking zal ook gelden in de straten die momenteel worden aangelegd (Linnenweide, Hooiblok en Mayenmeers). De Spoorwegstraat en de Porseleinstraat worden als de hoofdwegen in de wijk beschouwd, daar is 50 km/u toegestaan.
  • De bewoners van de nieuwe Nederhemwijk kunnen hun woning bereiken via de Spoorwegstraat en de Ronde Meers. Al het verkeer dat de Nederhemwijk wilt verlaten doet dat via de Kanaalbrugstraat en de J. Laroystraat. Het gaat om een tijdelijke maatregel zolang de bouwwerken in de Nederhemwijk aan de gang zijn (vermoedelijk tot maart 2019). Voor een vlotte afwikkeling zullen de Steenkoolstraat en een deel van de Kanaalbrugstraat tijdelijk ingericht worden als eenrichtingsstraten.
  • Van zodra alle bouwwerken in de Nederhemwijk zijn voltooid zullen de inwoners hun woning kunnen bereiken via de Spoorwegstraat. De wijk verlaten kan dan ook via de Spoorwegstraat of de Kanaalbrugstraat.

 Nieuwe verkeerssituatie Graankaai

Tot slot geldt langs de Graankaai een nieuwe verkeersregeling.

 De Graankaai inrijden kan enkel via de Bospoortbrug of de rotonde aan het zwembad.

  • Wie de Graankaai opnieuw wil verlaten, wordt afgeleid via Nederhem (Groene Dreef). Dat is de straat tussen het zwembad Sportoase en Molens Dedobbeleer die leidt naar de handelszaken Alizarine en restaurant Van Hoo. Net als op de Graankaai geldt er hier eenrichtingsverkeer tot aan de handelszaken. Deze heraangelegde weg mondt ook uit op de nieuwe Nederhemparking. Van hieruit kan je opnieuw de Nederhembrug en ook het centrum bereiken.
  • Met de nieuwe verkeersregeling langs de Graankaai wil de stad de rotonde aan de Nederhem zoveel mogelijk ontlasten. Dat is belangrijk voor een vlotte doorstroming van het verkeer ter hoogte van de verkeerslichten op de Nederhembrug.

 

 Info: OMM-mobiliteit | openbare.werken@halle.be | T 02 365 95 10 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?