Nieuwe maatregelen afvalinzameling en recyclagepark

Het recyclagepark gaat vanaf 7 april weer open maar er geldt een bijzondere regeling. Vanaf 2 april wordt er weer papier opgehaald.

ILvA opent het recyclagepark te Galmaarden terug op dinsdag 7 april, dan kan je er opnieuw terecht met jouw afval. Enkel asbest is niet toegestaan, om de druk op het beschermingsmateriaal in Vlaanderen niet verder te verhogen.

Er wordt gevraagd enkel naar het recyclagepark te gaan indien dat écht nodig is. Wanneer je toch naar het recyclagepark dient te komen, gelden ook hier enkele veiligheidsmaatregelen: zo moeten de afstandsregels worden gerespecteerd, is het niet mogelijk om cash te betalen en worden slechts een beperkt aantal personen tegelijk toegelaten. Als er wachtrijen ontstaan, moeten de mensen verplicht in hun wagen blijven zitten en mogen ze dus niet uitstappen.

 Toegang afhankelijk van de nummerplaat

Om de toestroom van bezoekers te beperken kunnen voertuigen waarvan de cijfercombinatie van de nummerplaat eindigt met een oneven getal het recyclagepark bezoeken op:

  • dinsdag 7 april van 8.30 tot 14.30 uur
  • donderdag 9 april van 13.00 tot 19.00 uur
  • woensdag 15 april van 13.00 tot 19.00 uur

Voertuigen waarvan de cijfercombinatie van de nummerplaat eindigt met een even getal alsook gepersonaliseerde nummerplaten kunnen het recyclagepark bezoeken op:

  • woensdag 8 april van 13.00 tot 19.00 uur
  • dinsdag 14 april van 8.30 tot 14.30 uur
  • donderdag 16 april van 13.00 tot 19.00 uur

Op zaterdag 11 en 18 april kan elk voertuig ongeacht de nummerplaat het recyclagepark bezoeken van 9.00 tot 16.00 uur.

Verkeersmaatregelen

Om het verkeer naar het recyclagepark vlot te laten verlopen zal het recyclagepark bereikbaar zijn komende van het Marktplein van Galmaarden. In de Hollestraat ter hoogte van de Vijfhoek wordt een opsplitsing gemaakt van gewoon verkeer via de Modrielaan en verkeer naar het recyclagepark via de Hollestraat (tenzij plaatselijk verkeer en openbaar vervoer). De Brusselstraat is toegankelijk voor plaatselijk verkeer en openbaar vervoer. Doorgaand verkeer dient zich via de Plaatsstraat naar Tollembeek en Vollezele te begeven.

Een gemachtigd opzichter zal toezien op het naleven van de verkeersregeling. Indien nodig zal de politie sanctioneren.

Papierophaling

Vanaf donderdag 2 april start ILvA opnieuw met de inzameling van papier. Er worden extra wagens gehuurd en extra beschermingsmiddelen ingezet zodat de "social distancing” gegarandeerd wordt.

Wie vanaf 2 april een papierinzameling op de afvalkalender heeft gepland, kan die dus volgens de vermelde data aanbieden. 

Papier dat de afgelopen weken is aangeboden, maar niet werd meegenomen als gevolg van de corona-maatregelen, moet terug binnen genomen worden tot de volgende papierinzameling die op de afvalkalender staat.

Afvalkalender

Geen nieuwe afvalkalender ontvangen? Dan kan je deze hier aanvragen.

De nieuwe afvalkalenders zullen vanaf volgende week (ten laatste binnen 2 weken) ter beschikking liggen in het gemeentehuis.

 

ILvA evalueert deze aanpak voortdurend. Hou hun Facebookpagina en website dus goed in de gaten, zodat je op de hoogte blijft.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?