Nieuwe jeugdlokalen Oetingen in 2021

De laatste rechte lijn naar nieuwe jeugdlokalen in Oetingen is ingezet.
De nood aan nieuwe lokalen voor de huidige scouts- en gidsenploeg is groot. Het project dat uitgewerkt werd door vzw JAO viel in goede aarde bij de bevoegde instanties.  Niet alleen de jeugdbeweging heeft nood aan nieuwe lokalen, ook de scholen in Oetingen zitten in hetzelfde schuitje.

De gemeente Gooik zag hierin een goede opportuniteit om de dorpskern van Oetingen grondig aan te pakken. Zowel de nieuwe jeugdlokalen als de nieuwe school komen samen op een site die het groene karakter van de dorpskern zal versterken. De steun van de gemeente stopt hier niet. Een renteloze lening werd toegezegd. Subsidies worden voorzien.

Niet alleen de gemeente Gooik gelooft in de plannen van vzw JAO. Europa, Vlaanderen, de provincie Vlaams-Brabant kenden samen, via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, een subsidie toe van €223.627,42. Toerisme Vlaanderen komt tussen in de kosten voor de brandbeveiliging.

Dat alles samen zorgt er voor dat P²_Architecten een versnelling hoger kon schakelen. In december 2020 wordt de openbare aanbesteding gepubliceerd. In de zomer van 2021 start de bouw van de nieuwe jeugdlokalen.

Subsidies worden toegekend als aan de voorwaarden wordt voldaan. Een renteloze lening moet terugbetaald worden. Om die terugbetaling mogelijk te maken zullen de lokalen verhuurd worden. Een ruwbouw zonder binnenafwerking, dat komt niet goed qua verhuring.
De fondsen voor de ruwbouw zijn er. De fondsen voor de binnenafwerking nog niet.
Daarom doet vzw JAO een beroep op U. Elke steun, hoe klein of groot ook, is welkom. Steunen kan op verschillende manieren.

Een fiscale gift van minstens €40 is tot eind 2020 voor 60% fiscaal aftrekbaar. Het rekeningnummer waarop gestort kan worden is BE55 4096 5041 4144 met als mededeling GIFT FAG 5-393 BOUW LOKALEN OETINGEN.

Vzw JAO heeft een renteloze obligatierekening uitgewerkt. Intekenen kan vanaf €100. Gedurende 10 jaar wordt er jaarlijks via loting bepaald wie het geleende geld terugkrijgt. Na 10 jaar heeft elke ontlener zijn/haar geld terug.

Er is een geboortelijst, een trede met jouw boodschap kan gekocht worden.

Het bier “Blauwen das”, appelsap, kalenders worden verkocht. Kortom, voor iedereen wat wils.

Alle mogelijkheden om te steunen zijn terug te vinden op de pagina van vzw JAO,  op de pagina van scouts en gidsen Aurora Oetingen en via deze link . Voor meer info: info@vzw-jao.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?