Nieuwe bouwaanvraag voor Krommestraat

De projectontwikkelaar, die eerder al een bouwaanvraag indiende voor appartementen in de Krommestraat, heeft een aangepast dossier ingediend.

Het betreft nu een aanvraag tot bouw van 16 woongelegenheden en 13 ruimtes voor vrije beroepen met ondergrondse parkeergarage rond een binnentuin. Het verschil met de vorige aanvraag is dat het gelijkvloers nu bestemd wordt voor vrije beroepen waardoor het aantal wooneenheden afneemt.

In het vorige dossier was er een verdieping met duplex-uitvoering voorzien. Het gewestplan voorziet voor de woonkern van Lennik dat er mag gegaan worden tot drie bouwlagen waarvan er slechts twee lagen mogen bestemd worden voor bewoning. Dat werd omzeild door duplex-appartementen. Maar naar verluidt beschouwt de Raad voor Vergunningsbetwistingen deze duplex-oplossing als twee bouwlagen.  

Het gemeentebestuur heeft enkele jaren gelden aangekondigd een Ruimtelijk Uitvoeringsplan  (RUP) voor het kerngebied van Lennik te willen opzetten, waarbij er drie woonlagen toegelaten worden maar dat RUP staat nog helemaal in de kinderschoenen.


Zie ook: Bouwaanvraag Krommestraat en

Projecten appartementsblokken en verkavelingen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?