Nieuwe bevoegdheidsverdeling en nieuwe raadsleden

Vorige maandag legde de 40-jarige Simon De Boeck in het provinciehuis in Leuven de eed af als nieuwe burgemeester van Gooik. Dat gebeurde in de handen van provinciegouverneur Jan Spooren. Herman Anthoons wordt opnieuw schepen. Dat heeft een herschikking van de bevoegdheden in het schepencollege als gevolg.

In het Gooikse schepencollege wordt De Boeck opgevolgd door Herman Anthoons. Herman, uit deelgemeente Oetingen, was voordien al vele jaren schepen. Hij komt nu dus opnieuw en met veel ervaring de ploeg versterken.

De bevoegdheidsverdeling tussen de schepenen:  

Simon De Boeck (CD&V) zal ook als burgemeester blijven werken aan Openbare werken en Mobiliteit. Met een focus op vernieuwde dorpskernen, groene begraafplaatsen en de uitvoering van het fietsplan. Simon neemt als voormalig architect ook Ruimtelijke Ordening op, net als Politie, Vlaams karakter, Financiën en Intergemeentelijke samenwerking.

Gunther De Wilde (CD&V) wordt opnieuw eerste schepen. Als ondernemer pur sang is hij de geknipte persoon om Lokale economie te leiden. Daarnaast focust hij op sport, Interne werking en dienstverlening, Communicatie, Digitalisering en Buurtwerking.

Christa Dermez (CD&V) blijft bevoegd voor Onderwijs en Kunstonderwijs. Als voorzitster van Paddenbroek ziet zij nog groeikansen voor Toerisme & recreatie in Gooik en het Pajottenland. Tot slot ontfermt zij zich voortaan over Jeugd en Gezin.

Jan Depester (CD&V) blijft in de weer voor Welzijn en Voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst. Hij blijft daarnaast bevoegd voor Cultuur, Verenigingsleven, Senioren, Gelijke kansen, Integratie, Sociale zaken, Noord-Zuid en Armoedebestrijding. Met Burgerlijke stand engageert Jan zich om de huwelijken te voltrekken.

Herman Anthoons (CD&V) zal voornamelijk de sterk aan belang winnende omgevingsdomeinen op zich nemen: Milieu & natuur, Energie en klimaat, Landbouw, Duurzaamheid en Dierenwelzijn. Een cruciale rol, want deze domeinen liggen meer en meer mensen heel nauw aan het hart. Zeker in een plattelandsgemeente wordt dat een hele uitdaging.

Pascale Van den Eeckhoudt in gemeenteraad en Jan Vanderhoeven in OCMW-raad.

De recente burgemeesterswissel in het Gooikse gemeentebestuur heeft ook zijn impact op de gemeenteraad en het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst (beter bekend als de voormalige OCMW-raad). Op de gemeenteraad van dinsdag 11 januari om 20u30 leggen twee nieuwe gezichten de eed af.

Pascale Van den Eeckhoudt (54) uit Kester staat al langer bekend als een heel sociale dame en topvrijwilliger in het Gooikse verenigingsleven. Samen met echtgenoot Simon Meire en het hele gezin staan ze maar al te vaak paraat voor OKRA, de parochiezaal of de minder mobielen centrale. Vanaf dinsdag neemt zij plaats in de gemeenteraad, met een groot hart voor welzijn en met sterke wortels in het gemeenschapsleven.

De 33-jarige Jan Vanderhoeven is al een aantal jaren voorzitter van de Gooikse CD&V-afdeling. Vanaf dit jaar neemt hij voor het eerst ook actief een gemeentelijk mandaat op in het BCSD. Samen met Emmy is hij de kersverse ouder van een tweede kindje. Dat inspireert hem ongetwijfeld nog meer om met een sociaal hart de noden van de jeugd te vertolken.

Ingezonden foto's

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?