Nieuwe berging voor EMI Essene

ESSENE - De  site die de gemeente ter beschikking stelt van voetbalclub EMI Essene raakt stilaan helemaal op orde.  Tijdens de vorige legislatuur bouwde de gemeente er in  2010 – 2011 een nieuw sanitair blok inclusief berging en vergaderruimte. Onder impuls van sportschepen Herman Steppe bouwde de gemeente heel recent een nieuwe berging voor de club die eerstdaags in gebruik wordt genomen.

In de berging installeerde de gemeente op vraag van de club ook douches voor meisjes/dames.  De heel oude betonnen constructie op het terrein was bouwvallig en hield een zeker gevaar in.

Ook de club zelf zag op geen inspanning en investeerde eind vorig jaar in een nieuwe kantine die mag gezien worden.  Het werd een functionele ruimte met heel wat mogelijkheden.  Deze containerconstructie gaat op een verantwoorde manier in de omgeving op en beantwoordt aan de noden van de club.

Weetje : waarvoor staat EMI?  (Via Wikipedia) Oorspronkelijk verwees het letterwoord EMI naar het melkbedrijf op de site van het huidige De Montil-complex. EMI stond voor Essense Melk Industrie. Later betekende dit - en dat betekent het nu nog altijd - Elk Met Ideaal.

(Foto : Herman Steppe en Walter De Donder)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?