Nieuw uitleenreglement in Galmaarden

De gemeenteraad heeft een nieuw uitleenreglement goedgekeurd voor het materiaal dat het gemeentebestuur ter beschikking stelt van onder andere verenigingen, buurtcomités en lokale ondernemers van Galmaarden.

Het gemeentebestuur wil lokale verenigingen en evenementen ondersteunen op logistiek vlak en stelt hiervoor tal van materialen gratis ter beschikking. Onder andere stoelen, tafels, nadars, podiumelementen, tenten en een geluidsbegrenzer kunnen zo ontleend worden. Enkel voor het gebruik van de grote kadertent wordt een vergoeding gevraagd.

Het nieuwe reglement en de lijst met uit te lenen materialen kunnen geraadpleegd worden op de gemeentelijke website: www.galmaarden.be. Aanvragen dienen schriftelijk te gebeuren aan de hand van het aanvraagformulier en dit minimaal 4 weken voor de activiteit. Het formulier kan bekomen worden via de gemeentelijke website of op de dienst vrije tijd (GC Baljuwhuis – Kammeersweg 2 – 1570 Galmaarden).


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?