Nieuw schepencollege Liedekerke ingevuld

De nieuwe bestuursmeerderheid CD&V Plus, sp.a vooruit en Open Vld heeft een akkoord bereikt over de samenstelling van het schepencollege en de bevoegdheidspakketten voor de nieuwe legislatuur.

Dat Steven Van Linthout (CD&V Plus) de nieuwe burgemeester van Liedekerke zou worden in opvolging van Luc Wynant, was reeds bekend. Steven Van Linthout neemt naast politie en veiligheid ook de volgende bevoegdheden voor zijn rekening: mobiliteit en verkeersveiligheid – personeel - milieu-, duurzaamheids- en afvalbeleid-  participatie .

 Dirk Lodewijk (spa. vooruit) wordt als schepen bevoegd voor: openbare werken - ruimtelijke ordening en planning – woonbeleid - gebouwen , patrimonium en begraafplaatsen - dierenwelzijn.

 Voor Open Vld wordt Patrick Asselman schepen van: financiën - lokale economie en ondernemen – markten, kermissen en feestelijkheden - ICT en e-government - communicatie. In 2021 wordt Patrick Asselman opgevolgd door Joris Poppe.

 Katia Segers (sp.a vooruit) zal als titelvoerend schepen verantwoordelijk zijn voor cultuur - het gemeenschapscentrum - de bibliotheek – academies - inwoners, integratie en onthaal. Tijdens de duur van haar mandaat als Vlaams volksvertegenwoordiger en Gemeenschapssenator wordt ze vervangen door Hans Eylenbosch (sp.a vooruit).

Johnny Van Droogenbroeck (sp.a vooruit) wordt bevoegd voor sport – recreatie – jeugd - onderwijs en ontwikkelingssamenwerking. Vanaf 2022 zal Rani Arys (CD&V Plus) deze bevoegdheden  overnemen.

Rita Triest (CD&V Plus) wordt voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en als schepen verantwoordelijk voor sociale zaken en welzijn - armoedebestrijding, gelijke kansen en  activeringsbeleid - sociale huisvesting - ouderenbeleid en erediensten.

 Toekomstig burgemeester Steven Van Linthout (CD&V Plus): “Ik kijk er naar uit om met dit college aan de slag te gaan. We kunnen rekenen op voldoende ervaring en ik ben ook blij dat de ploeg  in de loop van de legislatuur nieuwe, jonge gezichten zal krijgen. Met dit college kunnen we verder werken aan Liedekerke als ideale plek om te wonen, te werken en plezier te beleven." 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?