Nieuw politiehuis: N-VA politieraadsleden onthouden zich bij stemming

Tijdens de voorbije politieraad boog de raad zich over de beslissing om een studiebureau aan te stellen voor de bouw van een nieuw politiehuis voor de politiezone TARL.  De N-VA-fracties van de 4 deelnemende gemeenten onthielden zich op het voorliggende voorstel.

De onthouding gebeurde om verschillende redenen. "Eind 2019 krijgen wij de boodschap dat de politiezone TARL aan de 4 deelnemende gemeenten 744 000 euro zal terugbetalen.  Dit wordt uitgelegd als zijnde een te veel in kas dat mag terugvloeien naar de 4 deelnemende gemeenten. Op dat ogenblik kreeg de raad niet te horen dat de bouw van een nieuw politiehuis zich opdrong en al evenmin dat het geld broodnodig zou zijn om de bouw van het nieuwe politiehuis te financieren", klinkt het als eerste reden.

"Op de politieraad van half oktober kregen wij van de korpschef een met foto’s geïllustreerde uiteenzetting die het huidige (schrijnende) plaatsgebrek van de verschillende diensten aantoont. De N-VA-fracties zijn absoluut voorstander van een nieuw gebouw met betere huisvesting.  Toch vinden wij dat de korpschef, onder druk van het politiecollege, de plannen  te veel heeft moeten terugschroeven. Daardoor dreigt het gebouw, op middellange termijn, onvoldoende capaciteit te hebben om het korps te huisvesten", klinkt het verder.

"In de studieopdracht, die nu wordt uitgeschreven, wordt een maximumbedrag vermeld dat nog eens 600 000 euro lager ligt dan de reeds teruggeschroefde plannen. Volgens de meerderheid gaat het hier om een vormfout maar toch weigert ze het bedrag aan te passen in de opdracht. Niettegenstaande in alle verkiezingsprogramma’s veiligheid primeerde, blijft de meerderheid er bij dat het eerder teruggestorte bedrag niet kan terugvloeien naar de politiezone om het politiegebouw (gedeeltelijk) te helpen financieren. Gevolg daarvan is dat er flink moet bespaard worden op de personeelskost en dat ondanks het nog niet volledig ingevulde personeelskader.  N-VA vreest dat daardoor de basisdienstverlening in het gedrang kan komen."

"Op voorstel van de N-VA werd er wel ingestemd om aan het studiebureau te laten berekenen wat de meerprijs zou zijn als in de ruwbouw de nodige voorzieningen worden getroffen om in de toekomst, met een relatief lage investering, een extra bouwlaag toe te voegen."

N-VA is er van overtuigd dat er beter nu, en zeker met het oog op de lange termijn, grondig wordt geïnvesteerd. "Ons korps verdient de nodige middelen en werkruimte zodat zij onze bewoners op een optimale manier kunnen verder helpen", klinkt het. " Wij volgen dit dossier met de nodige aandacht verder op.  Namens de politieraadsleden Guy Uyttersprot (N-VA  Affligem), Riet Stockmans en Piet Van den Borre (N-VA Liedekerke), Linda Van Huylenbroek  en Annick Borloo (N-VA Roosdaal) en  Kristof De Leeuw (N-VA Ternat) "


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?