"Nieuw kunstgrasveld past in duurzame inhaalbeweging"

Voetbalclub KV Kester-Gooik heeft een omgevingsvergunning  aangevraagd voor de aanleg van een tweede kunstgrasveld tussen het huidige en de Wolvenstraat in Strijland. Groen Gooik heeft bezwaren tegen een voetbalveld in een landbouwzone. Sportschepen Gunther De Wilde gaf op facebook de visie van het gemeentebestuur.

Van 3 sites naar 1

“Het centraliseren van 3 oude, onveilige en energievretende voetbalaccommodaties in 1 nieuwe duurzame vestiging lijkt ons inziens een duurzame en een energievriendelijke inhaalbeweging. De oude voetbalsites VC Strijland (Wolvenstraat), KV Kester (Edingsesteenweg, Kester) en de terreinen SK Gooik gelegen in de Lindestraat waren absoluut niet méér hedendaags naar isolatie, energieverbruik en veiligheid voor onze voetballende jeugd”, vaat Gunther De Wilde aan.

Ruimtelijk inpasbaar

“Een goedgekeurde ‘projectvergadering’ met alle betrokken Vlaamse instanties maakt recent een bestemmingswijziging van de landbouwgrond mogelijk. Ter compensatie komen de terreinen van het vroegere VC Kester en de voetbal aan de Lindestraat terug in landbouwgebruik. Zo blijft de balans voor de landbouw ruim positief”, gaat De Wilde verder.

“Wij vragen dan ook om het openbaar onderzoek te respecteren en de komende gesprekken met hogere overheid stedenbouw in sereniteit af te wachten.”

Bredere visie

Het voorliggend project jeugdvoetbal is slechts één van de projecten passend in het ambitieuze meerjarenplan 'Gooikse sporters beleven meer!’.

Het gemeentebestuur en de sportraad bevroegen onlangs alle Gooikse sportclubs die in het bezit zijn van een accommodatie om hun wensen en noden voor het komend decennia in kaart te brengen. Deze gebundelde informatie zal het bestuur gebruiken om een gericht subsidiebeleid sportaccommodatie uit te werken voor alle Gooikse sportclubs en dit in overeenkomst met het subsidiereglement ‘jeugdlokalen’.

“Sport & beweging zijn méér dan ooit hét medicament tegen depressie, pandemieën... Het sociaal aspect van samen sporten is het cement van ons sociaal weefsel in onze landelijke gemeenschap. Met respect voor éénieders mening en altijd open om samen rond de vergadertafel te gaan zitten”, aldus schepen voor sport Gunther De Wilde.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?