Nieuw algemeen politiereglement op komst voor politiezone Pajottenland

De gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen krijgen binnenkort een hernieuwd uniform politiereglement. Het huidige dateert van 2007.

Om overlastproblematieken actief en doeltreffend te kunnen aanpakken was een actualisatie van het algemeen politiereglement, ook gekend als het GAS-reglement, noodzakelijk. Eind vorig jaar werden de gesprekken hierover met de vertegenwoordigers van de gemeenten afgerond, en een nieuw ontwerp van gemeenschappelijk reglement voor alle 6 gemeenten van de Politiezone zal binnenkort  voorgelegd worden aan de gemeenteraden.

Combitaks

Samen met de invoering van een combitaks voor overbrenging van personen, die overlast veroorzaken, moet dit reglement de politie de middelen geven om effectief op te treden met een kans op gedragsverandering bij de verstoorder. Er is ook een sanctie voorzien tegen de eigenaars van  loslopende dieren


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?