Een record aantal inbraken in politiezone Pajottenland

De politiezone (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen) heeft het jaar 2016 afgesloten met 352 diefstallen met braak in gebouwen op de teller. Dat is een stijging met 22% ten opzichte van 2015.

“Dat is een triest record aller tijden. Zelfs indien we de 60 pogingen waarbij enkel een afsluiting werd doorgeknipt, aftrekt van dit totaal aantal, dan nog kan men spreken van een zichtbare stijging”, zegt korpschef Marc Hellinckx.

“Nochtans werd er niet bespaard op onze inspanningen in dit domein. In 2016 mochten we samen met de gemeente Herne een proefproject draaien waarbij werd samengewerkt met de private beveiligingsmaatschappij Securitas voor de mobiele bewaking van gemeente-eigendommen. Een positieve ervaring en zeker voor uitbreiding vatbaar.”

Binnen het BIN werden in 2016 meer dan 12000 Sms-berichten verstuurd en bijkomende BIN’s zullen in 2017 wellicht opgestart worden. Vorig jaar gingen 57 inwoners in op ons aanbod van technopreventief advies (TPA)  en ontvingen een concreet diefstal-preventieadvies.

De Politiezone onderzoekt of zij kan meewerken aan het provinciaal initiatief voor het invoeren van een keurmerk “inbraak veilig” voor burgers die de nodige inspanning leveren om hun woning doeltreffend te beveiligen. “Ik roep de gemeenten op de inspanningen van de bewoners ter zake financieel te ondersteunen. Enkel samen (burger, overheid en politie/justitie) kunnen we de strijd tegen de diefstallen winnen en in ons voordeel doen kantelen. Alle partijen zullen dus een tandje moeten bijsteken”, aldus Hellinckx.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?