Negatief advies voor antennepyloon aan station

Het college van burgemeester en schepenen geeft een negatief advies voor de bouw van een pyloon aan het station van Rode.

Orange Belgium NV heeft bij het Vlaams Gewest een aanvraag ingediend voor de installatie van een 36m hoge pyloon op de site van het station in Sint-Genesius-Rode. Op deze pyloon zouden de antennes kunnen worden geïnstalleerd van de telecommunicatieoperatoren Orange, Proximus en Telenet, en van de NMBS.

Alvorens een beslissing te nemen heeft het Vlaams Gewest aan de gemeente gevraagd een openbaar onderzoek te organiseren en nadien haar advies te geven. Dit openbaar onderzoek nam een einde op 11 januari en leverde ongeveer 1.500 schriftelijke reacties op.

De verschillende opmerkingen die tijdens dit onderzoek zijn gemaakt betreffen hoofdzakelijk de impact van een dergelijke pyloon op visueel vlak in een woonwijk, de gevolgde procedure en de mogelijke gevaren van dit type installatie.

Het college van burgemeester en schepenen heeft een negatief advies uitgebracht dat zal overgemaakt worden aan het Vlaams Gewest. "Dit negatief advies is met name gebaseerd op de niet-naleving van de stedenbouwkundige normen van een woonpark, op de buitensporige hoogte van een dergelijke pyloon en op het feit dat geen enkel alternatief werd bestudeerd. Het college spreekt zich niet uit over de blootstelling aan elektromagnetische straling omdat dit niet het voorwerp uitmaakt van de adviesvraag en omdat het college hiervoor zelfs niet bevoegd is", laat de gemeente weten.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?